Giáo dục

10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2024

H.Trang 16/02/2024 19:06

Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trường học... là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm 2024.

Theo Bộ GDĐT, trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, năm 2024, Bộ GDĐT tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

nhiem-vu-2024-gd.jpg

Tóm lược các nhóm nhiệm vụ gồm: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đổi mới chương trình giáo dục mầm non; Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; Tăng cường cơ sở vật chất trường học; Đổi mới, nâng cao trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế; Cải cách hành chính, chuyển đổi số; Tăng cường thanh tra, kiểm tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO