Mặt trận

500 đại biểu sẽ tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII

Tiến Đạt 13/06/2024 15:54

Sáng 13/6, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc làm việc nhằm duyệt các nội dung liên quan tới công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

img_6406.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Tại cuộc làm việc, bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tạo điều kiện để hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh tạo sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong triển khai 5 chương trình hành động đã đề ra.

Với những kết quả và thành tích của MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và nhiều cán bộ Mặt trận các cấp được Thủ tướng Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp... khen thưởng với những hình thức khen cao như: Huân chương Lao động, Cờ thi đua, nhiều Bằng khen và Giấy khen.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong toàn tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội có hiệu quả. Phấn đấu trong nhiệm kỳ các cấp hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 350 căn nhà Đại đoàn kết; cùng các cấp, các ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để hết năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết và hỗ trợ, giúp đỡ đột xuất; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% Uỷ ban MTTQ các cấp ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ hoạt động; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang cộng đồng (Fanpage) MTTQ các cấp…

img_6376.jpg
Bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Đối với đề án nhân sự tại Đại hội, bà Trần Thị Ngân cho biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa XVII là 77 vị (bằng nhiệm kỳ trước). Trong đó, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên chiếm 40,25%; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chiếm 7,79%; Một số cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh chiếm 12,99%. Cơ cấu kết hợp dự kiến bao gồm tỷ lệ tái cử phấn đấu không quá 60%; người chưa vào Đảng trong khoảng từ 20-25%; Đại biểu nữ trong khoảng từ 25 - 30%. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVII có 7 vị gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 3 vị; Ủy viên Thường trực là Trưởng các ban chuyên môn và Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh là 3 vị.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội quyết tâm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Dự kiến Đại hội tổ chức trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2024 với số lượng dự kiến là 500 người, trong đó đại biểu chính thức là 250 người và đại biểu khách mời là 250 người.

img_6383.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị nội dung chương trình Đại hội cần bổ sung thời gian chi tiết và sắp xếp thời gian phù hợp để Đại hội tham luận, thảo luận đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Cùng với đó, nhân sự trình Đại hội cần đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ tái cử, tỷ lệ người ngoài Đảng; đồng thời việc mở rộng thành phần cần bám sát theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

img_6405.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, tâm huyết, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam trong triển khai các công việc liên quan đến Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Từ ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam cần điều chỉnh chương trình điều hành Đại hội phù hợp với thực tế. Nội dung báo cáo chính trị cần bổ sung thêm số liệu của cả nhiệm kỳ, bổ sung thêm những mong muốn, kỳ vọng và những vấn đề mà nhân dân trong tỉnh quan tâm; bổ sung những nội dung mà tỉnh Hà Nam thực hiện hiệu quả như triển khai Ngày hội đại đoàn kết; triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội và những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam trong 40 năm đổi mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị bổ sung những định hướng mới của Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Quy định số 146-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, trong đó đề cập đến mối quan hệ công tác của đảng đoàn MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bổ sung thêm nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.

Thống nhất với nội dung đề án nhân sự mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam dự kiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị tỉnh cần thông qua ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ cấu kết hợp tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội cần tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    500 đại biểu sẽ tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII