Các cuộc vận động

Bắc Kạn ban hành mục tiêu phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Toán Nguyễn - Thành Vân 30/03/2024 09:23

Mục tiêu vừa được UBND tỉnh Bắc Kạn đề ra trong kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024.

Theo đó, Bắc Kạn xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như việc thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bắc Kạn phấn đấu có 88% hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 86% thôn, tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt chuẩn văn hóa; 58% phường, thị trấn trở lên đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”; 15% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

dji_0194.jpg
Tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu 86% thôn, tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trong công tác gia đình, phấn đấu 80% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 80% trở lên nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 25% trở lên xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình...

Qua tổng kết, đánh giá năm 2023, Bắc Kạn có 1.214/1.292 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, đạt 94,0%, gần 91% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Kạn ban hành mục tiêu phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'