Bắc Ninh: Thanh tra 3 dự án, thu hồi gần 700 triệu đồng

Đức Sơn - Tuấn Minh 23/07/2023 16:34

Tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Gia Bình, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện nhiều sai sót và kiến nghị thu hồi số tiền 692 triệu đồng.

Nhiều sai sót

Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng 3 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng Đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình; dự án Trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, huyện Gia Bình.

Đối với 3 dự án trên, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình được UBND huyện Gia Bình giao làm chủ đầu tư. Trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với các công trình được giao làm chủ đầu tư.

Cả 3 dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư dự kiến là 111 tỷ 527 triệu đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2019. Đến thời điểm thanh tra, cả 3 dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Tổng giá trị quyết toán được duyệt 93 tỷ 440 triệu đồng.

Theo Thông báo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra tỉnh Bắc Ninh công khai cho thấy, tại công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc huyện Gia Bình, chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục trình tự lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn chưa có bước đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng theo quy định của Điều 8, Luật Đấu thầu.

Về quản lý thi công xây dựng, tại Công trình Trường mầm non xã Đại Lai, còn thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ nghiệm thu cửa nhựa lõi thép không đúng với hợp đồng.

Tại cả 3 dự án xảy ra tình trạng một số khối lượng thi công được tính toán khối lượng nghiệm thu chưa chính xác.

Liên danh Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia - Công ty Hương Liễu (TNHH) là đơn vị thi công dự án Trường mầm non xã Đại Lai.

Bên cạnh đó, còn tình trạng thi công một số kết cấu công trình còn chưa đúng với bản vẽ được thiết kế. Cụ thể: tại công trình xây dựng Đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình không thi công khe lún tường chắn theo thiết kế. Thi công không đúng móng cọc tiêu, cấp phối đá dăm lề đường.

Công trình Trường mầm non Đại Lai, nhãn hiệu cửa nhựa lõi thép không đúng với nhãn hiệu ghi trên hợp đồng.

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, thi công không đúng khe lún khe lún tường kè đá, móng cọc tiêu, không thi công sơn gờ giảm tốc.

Trong công tác quản lý khối lượng, chi phí xây dựng, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phát hiện, Dự án đầu tư xây dựng Đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình nghiệm thu, thanh toán sai một số khối lượng, làm tăng chi phí công trình với giá 96 triệu đồng.

Tại dự án Trường mầm non xã Đại Lai, biện pháp thi công, dự toán không phù hợp và nghiệm thu giữa chủ đầu tư và các nhà thầu sai khối lượng, không phù hợp với hợp đồng đã ký dẫn tới tăng chi phí công trình với giá trị 230 triệu đồng.

Đối với công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, dự toán, nghiệm thu, quyết toán không đúng cấp địa hình trong quá trình khảo sát địa hình làm tăng chi phí 135 triệu đồng. Mặt khác, Chủ đầu tư và các nhà thầu đã tính toán, nghiệm thu sai một số khối lượng thi công, làm tăng chi phí công trình với giá trị 204 triệu đồng.

Theo Thông báo kết luận thanh tra, do chi phí xây lắp nghiệm thu, tính toán không đúng dẫn tới tăng chi phí là 666 triệu đồng nên làm tăng chi phí giám sát thi công không đúng là 26 triệu đồng.

Từ những nội dung nêu trên cho thấy, chi phí 3 dự án đã bị tăng do việc tính toán nghiệm thu chưa chính xác với giá trị tăng là 692 triệu đồng.

Qua kiểm tra hiện trường, Đoàn thanh tra phát hiện tại Công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc có một số cọc tiêu bị nghiêng, đổ, mất. Mặt đường bê tông xi măng xuất hiện ổ gà, vết nứt tại khoảng cọc 42-H5 tuyến 2. Tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà thầu đã chủ động khắc phục sau khi làm việc với Đoàn thanh tra.

Cũng theo Cơ quan thanh tra, đối với công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, chủ đầu tư và Trung tâm tư vấn kỹ thuật cầu đường ký thanh lý và hủy hợp đồng đối với hợp đồng không thực hiện. Nhà thầu thi công không gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng khi chủ đầu tư chưa thu hồi hết số tiền tạm ứng là không đúng quy định tại Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Thu hồi 692 triệu đồng

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình được giao là chủ đầu tư của dự án, trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung khuyết điểm đối với 3 dự án.

Đối với Công trình Trường mầm non xã Đại Lai, Liên danh Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia - Công ty Hương Liễu (TNHH- đơn vị thi công) chịu trách nhiệm về các hạng mục phụ trợ - phần xây dựng: nghiệm thu chiều dài rãnh thoát nước không đúng, đoàn thanh tra xác định giảm 5,52m so với quyết toán. Đồng thời, nghiệm thu cửa nhựa lõi thép không đúng nhãn hiệu so với nhãn hiệu ghi trên hợp đồng đã ký nhưng không có hồ sơ điều chỉnh nhãn hiệu, không thương thảo lại giá trị.

Trụ sở Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Đối với công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh- Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình (liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 1) chịu trách nhiệm về việc thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai số tiền 73 triệu đồng. Không gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng khi chưa thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Long - Công ty Hương Liễu (TNHH - liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 2) chịu trách nhiệm đối với các nội dung thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai số tiền 131 tiệu đồng.

Tại Công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình, Công ty TNHH TV và XD Đại học Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trong việc lập dự toán hạng mục xây kè các đơn vị áp dụng mã hiệu định mức xây mặt mái kè, xây tường kè không tách phần móng kè, thực tế có khối lượng xây móng kè do vậy chênh lệch tiền nhân công giảm 55 triệu đồng.

Liên danh Công ty TNHH TM và DVSX Thiên Phúc Sinh - Công ty Hương Liễu (TNHH - nhà thầu thi công gói thầu số 4) và Công ty TNHH Vạn Bình (nhà thầu thi công gói thầu số 5) chịu trách nhiệm đối với các nội dung thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai...

Về trách nhiệm cá nhân, Cơ quan thanh tra xác định, để xảy ra khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình thời điểm 2016-2021, các Phó giám đốc, các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát công trình.

Về biện pháp xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi số tiền 692 triệu đồng đối với cả 3 dự án.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Bình căn cứ vào mức độ khuyết điểm, thiếu sót tại dự án, xác định rõ trách nhiệm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân tại Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình để xảy ra các khuyết điểm theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Ninh: Thanh tra 3 dự án, thu hồi gần 700 triệu đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO