Bình Thuận: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Hà Lê 18/08/2023 15:37

Ngày 18/8, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 giai đoạn 2021 - 2030.

Phối hợp tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Thuận.

Được biết, kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 của Chương trình MTQG.

Các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng gồm: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, bản; người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên cho người DTTS và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

Đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các cấp (bao gồm: cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các nội dung thành phần thuộc chương trình) và cán bộ các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung thành phần của chương trình. Qua đó, nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ở các cấp có đủ năng lực quản lý, điều hành triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp theo các khung chuyên đề tại Quyết định số 752 ngày 11/10/2022 của Ủy ban Dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO