Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023

Thanh Nga 18/09/2023 14:40

Sáng 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân vận; nhất là những nội dung về phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết dân tộc”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Lễ khai mạc.

Tham dự Lễ khai mạc có Đại tá Đào Viết Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk; ông Dương Quang Nam, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Thành viên Ban Chỉ đạo Hội thi Dân vận khéo cấp tỉnh; Đại tá Đỗ Quang Thấm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi Dân vận khéo cấp tỉnh; các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các phòng, Văn phòng, các đồn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo… Đặc biệt, sự có mặt của 57 thành viên của 8 đội thi đến từ các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh: Đồn Biên phòng Ea Hleo, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Đắk Ruê, Đồn Biên phòng Yok M’bre, Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động.

Đại tá Đào Viết Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Đào Viết Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, và của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, công tác dân vận của đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự khai mạc.

Trong quá trình thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, góp phần triển khai thành công nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, cấp bách, kịp thời cụ thể hoá, thực hiện thành công chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đội tham dự thi.

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào “Dân vận khéo” đã gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đồng thời củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân tô thắm truyền thống tốt đẹp, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

MC dẫn chương trình Hội thi.

Từ những kết quả của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nêu trên, đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hội thi “Dân vận khéo” BĐBP lần này là dịp để các đơn vị, những người trực tiếp làm công tác vận động quần chúng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận qua đó giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả, những mô hình điển hình về công tác dân vận, góp phần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tiến hành công tác dân vận; từ đó, khuyến khích tinh thần sáng tạo, cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình, mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong BĐBP tỉnh.

Đại tá Đào Viết Hùng, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk, và Đại tá Đỗ Quang Thấm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh, tặng Cờ Lưu niệm và hoa cho các đội.

Sau Lễ khai mạc, các đội chính thức bước vào các phần thi chào hỏi; kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận bằng hình thức sân khấu hóa.

Nội dung các phần thi tập trung: Tìm hiểu các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận của chính quyền; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chủ trương lớn triển khai tại địa phương đơn vị.

Đội xung kích Đồn Biên phòng Ea H' Leo đang thực hiện phần thi chào hỏi.

Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống: Các đội vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước để xử lý các tình huống dân vận; tập trung các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân; về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; công tác giải tỏa, đền bù trong thu hồi đất; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết các vụ khiếu kiện tụ tập đông người, quan hệ ứng xử trong cơ quan và quan hệ ứng xử, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức, ý thức trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng.

Thông qua hội thi góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng vận động quần chúng, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở; trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Các đội hoàn thành phần thi kiến thức và xử lý tình huống.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO