Mặt trận

Cán bộ Mặt trận phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tuệ Phương 11/04/2024 15:43

Ngày 11/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức diễn ra. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội. Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội

z5337309403475_8da395dfa6beb2ce3c3e7d7e8df691f5.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Đan Phượng đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để vận động, tập hợp, nắm tình hình nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khơi dậy các nguồn lực trong dân, nâng cao ý thức xã hội của công dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”.

5 năm qua, Mặt trận các cấp của huyện đã vận động được trên 10,339 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả, đến nay, huyện không còn hộ nghèo.

z5337300867795_073f06ef13dd6820180618c2e4d60ba1.jpg
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, huyện đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Theo đó, toàn huyện đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 10 tỷ đồng kinh phí xã hội hóa, 27.175 ngày công lao động, hiến 1.090m2 đất nông nghiệp, 454m2 đất ở để mở rộng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Diện mạo nông thôn đổi thay, sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng huyện Đan Phượng là “lá cờ đầu”- huyện đầu tiên của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng, biểu dương những kết quả đã đạt được của MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng; đồng thời trân trọng ghi nhận, cảm ơn nhân dân huyện Đan Phượng đã hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua.

dan-phuong-2-.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lưu ý năm 2024 và những năm tiếp theo, đất nước và Thủ đô sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận huyện Đan Phượng là xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực MTTQ huyện Đan Phượng khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội gắn với việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Lấy tư tưởng “dân là gốc” làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp; tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp uỷ đảng, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận bền vững trong nhân dân ngay từ cơ sở...”, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương nêu rõ.

dan-phuong.jpg
Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ TP Hà Nội chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng khoá XX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng với việc phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, MTTQ huyện Đan Phượng cần nâng cao nhận thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh và thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí để thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành Hiệp thương dân chủ, cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng khoá XX gồm 55 đại biểu. Bà Phạm Thị Kim Oanh được hiệp thương cử là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đan Phượng. Đại hội cũng hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ Mặt trận phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm