Mặt trận

Tập trung nhân lực, vật lực tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp

Phương Nguyên 02/04/2024 06:30

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng. Từ đó, giúp cho Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

duoi(1).jpg
Ra mắt mô hình tuyến ngõ văn minh đô thị tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Phượng.

Để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp thành công, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đã tập trung nhân lực, vật lực cho công tác chuẩn bị Đại hội. Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nguyên Khê, nhiệm kỳ 2024-2029 đặt ra mục tiêu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đưa xã Nguyên Khê thành phường”.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Khê Hoàng Văn Ân cho biết, để đạt được mục tiêu trên, yếu tố con người rất quan trọng. Vì vậy, tại Đại hội lần này, thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ xã gồm: Các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức ngành, nghề, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế...

Còn tại quận Tây Hồ, đơn vị được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội chọn làm điểm Đại hội khối quận, huyện, ông Trần Quang Đạo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ cho biết, sau khi tổ chức Đại hội điểm tại phường Phú Thượng, Ủy ban MTTQ quận đã hoàn thành tổ chức Đại hội ở cả 8 phường. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu mở rộng các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức... tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp phường, lãnh đạo Mặt trận các địa phương đã xin ý kiến cấp ủy phối hợp, hiệp thương lựa chọn. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, tỷ lệ ủy viên có trình độ Đại học tăng 25% so với nhiệm kỳ trước; ủy viên là người dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tăng 10-15%.

Cũng xác định công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã phân công Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố đang sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trong đó huyện Phúc Thọ có 8 xã phải sắp xếp nên việc bảo đảm quyền lợi cho cán bộ được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan cho biết: Hiện 2/8 xã thực hiện sáp nhập có Chủ tịch Mặt trận không đủ tuổi tái cử. Vì vậy, chúng tôi đề nghị giao cán bộ kiêm nhiệm trên cơ sở bảo đảm quyền lợi, chính sách cho cán bộ. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã rà soát, đánh giá để chuẩn bị Đề án nhân sự cho Đại hội MTTQ huyện bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định.

Để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô diễn ra đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã thành lập nhiều đoàn công tác về làm việc với các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho rằng, về công tác chuẩn bị Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ yếu định hướng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn về số lượng, tiêu chuẩn đối với nhân sự chủ chốt, Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố còn nhân sự, con người cụ thể là do cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và có cơ cấu, số lượng hợp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung nhân lực, vật lực tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp