Xã hội

Cần Thơ: Công bố kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

Thanh Tiến 07/12/2023 18:14

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao nhất trong 29 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

bo-phieu.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP Cần Thơ bầu.

Ngày 7/12, kỳ họp thứ 13, HĐND TP Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu (7 người thuộc khối HĐND thành phố, 22 người thuộc khối UBND thành phố).

Kết quả, ở khối HĐND thành phố, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố có 49 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 98%), 1 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 2%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Đây cũng là người có phiếu tín nhiệm cao cao nhất trong 29 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐND thành phố có 44 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 88%), 6 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 12%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố có 28 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 56%), 19 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 38%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 6%).

001.jpg
Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ bỏ phiếu.

Ở khối UBND thành phố, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố có 37 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 74%), 11 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 22%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 4%). Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố có 40 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 80%), 10 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 20%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố có 33 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 66%), 16 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 32%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 2%). Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố có 37 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 74%), 13 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 26%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

002.jpg
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bỏ phiếu.

Theo HĐND TP Cần Thơ, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Công bố kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO