Kinh tế

Cần Thơ: Kiểm toán ngân sách địa phương và đánh giá hiệu quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

PHONG ĐIỀN 07/05/2024 18:00

Sáng 7/5, Kiểm toán Nhà nước khu vực V công bố quyết định kiểm toán ngân sách TP Cần Thơ năm 2023; kiểm toán chuyên đề về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2023 của thành phố

.

445-202405172231051.jpg
Ông Nguyễn Đức Tín - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiền Phong

Đoàn Kiểm toán do ông Lại Xuân Nghị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V làm Trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, KTNN khu vực V đã công bố Quyết định số 866/QĐ-KTNN, ngày 4/5/2024 về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 của TP. Cần Thơ.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, thông tin tài chính của các đơn vị, dự án được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Qua kiểm toán, Đoàn kiểm toán sẽ chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Phạm vi kiểm toán là năm 2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn kiểm toán 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

Cụ thể, KTNN khu vực V sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ; đồng thời, thực hiện kiểm toán chi tiết, kiểm toán ngân sách đối với 2 quận Ninh Kiều, Thốt Nốt và 2 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực V tiến hành kiểm toán 22 dự án do 6 đơn vị làm chủ đầu tư gồm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Thốt Nốt, UBND huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh. Đồng thời, KTNN cũng thực hiện kiểm toán một doanh nghiệp nhà nước là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

“Thông qua kiểm toán, KTNN sẽ đưa ra những ý kiến đánh giá và kết luận kiểm toán phù hợp, khách quan, đồng thời có kiến nghị với địa phương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính công, tài sản công trên địa bàn” - lãnh đạo Đoàn kiểm toán cho biết.

Tại Hội nghị, KTNN khu vực V cũng công bố Quyết định số 865/QĐ-KTNN, ngày 4/5/2024 kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" giai đoạn 2021-2023 tại TP Cần Thơ.

Đoàn Kiểm toán do ông Đỗ Huệ Tùng làm Trưởng đoàn.

Mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định cụ thể của Trung ương và địa phương trong triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, tính hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết này tại TP Cần Thơ.

445-202405172231052.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiền Phong

Qua kiểm toán, Đoàn kiểm toán sẽ chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19.

Phạm vi kiểm toán là giai đoạn 2021-2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của đơn vị được kiểm toán. Cụ thể, KTNN thực hiện kiểm toán tổng hợp đối với Sở Nội vụ, Sở Tài chính; kiểm toán chi tiết đối với các đơn vị gồm: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Cần Thơ, huyện Phong Điền và quận Cái Răng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tín - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V đề nghị các đơn vị được kiểm toán cung cấp tài liệu, giải trình kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu của đoàn, không để xảy ra chậm trễ trong việc cung cấp hồ sơ; phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thuận lợi cho đoàn kiểm toán và không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

Trong thời gian kiểm toán, các đơn vị không bố trí nghỉ phép, vắng mặt làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tài liệu… phục vụ cho công tác; đồng thời, báo cáo kiểm toán sẽ nêu cụ thể trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, người ký quyết định trong trường hợp phát hiện sai phạm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển yêu cầu, các đơn vị được kiểm toán chấp hành tốt theo kế hoạch của đoàn; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đầy đủ, kịp thời; cử người làm việc với kiểm toán phải có chức năng, quyền hạn phù hợp, nắm được nội dung, am hiểu vấn đề để báo cáo. Các đơn vị báo cáo, giải trình kịp thời, rõ ràng những khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài chính làm đầu mối làm việc với đoàn kiểm toán về kiểm toán ngân sách; Sở Nội vụ làm đầu mối kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Kiểm toán ngân sách địa phương và đánh giá hiệu quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập