Chấn chỉnh nạn 'dễ làm, khó bỏ'

Việt Thắng 14/04/2017 08:15

Ngày 13/4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017 và dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, có thời điểm chúng ta quá ôm đồm, rút vào đưa ra nhiều dự án luật. Nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan.

Nguyên nhân chủ quan là chúng ta chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ khâu lập chương trình rồi đến soạn thảo xin ý kiến, thẩm tra. Do đó cần khắc phục tồn tại yếu kém trước đây của lập pháp.

Theo ông Lưu, chưa nói nguồn lực chung của đất nước, khi đã cho ra đời 1 dự án có đảm bảo về con người, về ngân sách để đưa vào cuộc sống hay không?

Rất nhiều chính sách chúng ta chậm đưa vào thực tế ví như hỗ trợ gia đình người có công để cải tạo nhà cũ, nát đến bây giờ chúng ta chưa làm được dù đã 3, 4 năm rồi. Thà ít mà có chất lượng còn hơn nhiều mà chưa làm được. Cùng với đó, các luật đưa ra phải đồng bộ thống nhất với các luật liên quan.

ĐB Nguyễn Thanh Bình (Quảng Nam) cho rằng, Chính phủ đang có áp lực, nợ văn bản quá nhiều nên trình các dự án Luật thấy có sức ép, việc phân bố thời gian không đều, lúc thì thong thả, lúc dồn ép cho nên chuẩn bị đầu tư nghiên cứu chưa kỹ càng, nhiều nội dung thay đổi lớn như Luật về Hội, Quốc hội cho ý kiến rồi thì không đưa vào chương trình năm 2017 thì phải cho vào năm 2018 chứ không thể rút luôn.

Trong khi đó, ĐB Phạm Văn Hòa-Ủy viên Ủy ban Pháp luật nói: “Luật về Hội đáng lẽ đã thông qua mà cuối cùng dừng lại. Dư luận cử tri rất bức xúc về vấn đề này, nhiều nơi muốn thành lập Hội nhưng không được vì đã có Luật đâu.

Dù có khó cũng phải đưa vào chứ không thể cho qua luôn. Do đó đề nghị nếu không đưa Luật về Hội vào chương trình năm 2017 thì năm 2018 phải đưa vào chứ không thể cho qua luôn…”.

Kỳ họp thứ 4 cho ý kiến
về Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung, liên quan đến dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, nhưng được đưa ra khỏi chương trình theo đề xuất của Chính phủ để chờ chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án. Đến nay theo báo cáo của Chính phủ dự án Luật này đã được điều chỉnh hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Ủy ban Tư pháp cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Do đó Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí bổ sung dự án Luật này vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp thứ 4 cho ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung, liên quan đến dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, nhưng được đưa ra khỏi chương trình theo đề xuất của Chính phủ để chờ chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án.

Đến nay theo báo cáo của Chính phủ dự án Luật này đã được điều chỉnh hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Tư pháp cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Do đó Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí bổ sung dự án Luật này vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chấn chỉnh nạn 'dễ làm, khó bỏ'