Chính trị

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ ký kết giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Phương Thanh 08/03/2024 13:49

Ngày 8/3, tại TP Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị “Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024” của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Lan toả sâu rộng các phong trào thi đua

Hội nghị là dịp để 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023. Đồng thời, thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

11.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị “Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024” của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức vượt xa so với dự báo nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố vào GDP của cả nước năm 2023 là hơn 35%, chiếm 57,9% thu ngân sách cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 54,6% cả nước, lượng khách du lịch quốc tế bằng 80,2% cả nước. 5 thành phố cũng dẫn đầu cả nước về công tác đảm bảo an sinh xã hội, xứng đáng với sứ mệnh tiên phong, đi đầu, là đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước.

3.jpg
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện cho đơn vị Cụm trưởng năm 2023, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định: Để đạt được các kết quả trên, 5 thành phố đã tổ chức phát động thi đua với nhiều phong trào, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai sôi nổi, rộng khắp, tiêu biểu như: Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 - 2030...

Ngoài việc kịp thời ban hành các văn bản phát động, ký kết giao ước thi đua, các thành phố cũng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng. Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới được nhân rộng. Các phong trào thi đua đã tạo được sự lan toả trong cộng đồng xã hội, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân, đơn vị, cơ quan...

Từ đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý và được lãnh đạo các thành phố biểu dương, khen thưởng.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Các ý kiến phát biểu, thảo luận với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, đã rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua trong các năm tới.

4.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2024, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc đổi mới cơ chế, chính sách khả thi, đột phá, thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chiếm vai trò quan trọng.

Cụm thi đua cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Biểu dương các thành tích mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Mỗi thành phố có những cách làm riêng, sáng tạo, độc đáo để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với đó, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã động viên các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua sản xuất.

Hoạt động của Hội đồng thi đua các thành phố đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn, kết hợp nhuần nhuyễn hơn. Công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến bước đầu chú ý tôn vinh các tập thể nhỏ ở cơ sở, những cá nhân trực tiếp làm việc ở môi trường có nhiều khó khăn.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc để về đích thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Đại hội XIII của Đảng và chiến lược kinh tế 5 năm (2021-2025). Do đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các thành phố bám sát chủ đề điều hành năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Trên cơ sở đó, các địa phương xác định chủ đề điều hành; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ đầu năm 2024.

14.jpg
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chứng kiến 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Hội đồng thi đua của từng thành phố nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua - khen thưởng… Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Xoá nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”.

“Đây là việc làm không mới nhưng cần cách tiếp cận mới, toàn dân, toàn diện, lồng ghép vận dụng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Các thành phố cần phát huy sức sáng tạo, triển khai cách làm riêng để công tác thi đua khen thưởng đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong đó, cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến”, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động làm việc trực tiếp trong môi trường khó khăn.

Tại hội nghị, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. TP Cần Thơ giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ ký kết giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO