Đô thị

Chủ tịch Thái Nguyên: Chấm dứt ngay tình trạng xây dựng trái phép, không đúng mục đích sử dụng đất

Toán Nguyễn - Thành Vân 31/12/2023 23:31

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Trịnh Việt Hùng vào ngày làm việc cuối cùng của năm 2023 với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 825 (ngày 15/9/2023) và số 991 (ngày 22/10/2023) của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6057 (ngày 24/11/2023) của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Văn bản số 5665 (ngày 6/11/2023) của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Riêng với TP Thái Nguyên, TP Sông Công chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thực hiện Quyết định số 03/QĐ-TTrXD ngày 14/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về thanh tra công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo phân cấp đối với các công trình xây dựng mới, kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt ngay tình trạng xây dựng sai phép, không phép, không đúng mục đích sử dụng đất.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thống tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Xây dựng, Luật Đất đai về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng nhiều căn bộ; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy; đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự có cháy nổ.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn quản lý.

W_eab35c2f686ec3309a7f.jpg
Khu Chung cư TBCO của Tập đoàn Tiến Bộ đã có người dân sinh sống hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện và được nghiệm thu PCCC. Ảnh: Toán Nguyễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện ngay giải pháp, kỹ thuật, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; tạo lối thoát nạn khẩn cấp; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Khẩn trương kiểm tra rà soát, kịp thời đánh giá, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng, đặc biệt là quy chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tổ chức thanh tra đối với UBND thành phố Thái Nguyên và UBND thành phố Sông Công trong công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo Văn bản số 6391 ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch, cấp phép, quản lý sử dụng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng.

Đối với các công trình xây dựng mới thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp phép xây dựng, phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo phân cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt ngay tình trạng xây dựng sai phép, không phép, không đúng mục đích sử dụng đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Thái Nguyên: Chấm dứt ngay tình trạng xây dựng trái phép, không đúng mục đích sử dụng đất