Mặt trận

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp

Vũ Mạnh (thực hiện) 05/12/2023 06:46

Tỉnh Lào Cai đang tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

bai-chinh-2-.jpg
Ông Giàng Seo Vần.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai để làm rõ thêm về công tác triển khai Đại hội.

PV: Ông có thể cho biết kết quả bước đầu đạt được trong công tác triển khai Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này?

Ông Giàng Seo Vần: Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các đề án, kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, trong đó có kế hoạch về việc tổ chức đại hội điểm ở cấp xã, cấp huyện.

Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp xã vào ngày 22/11 tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Ngay sau đại hội điểm cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

bai-chinh-1-.jpg
Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội điểm cấp xã tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, ngày 22/11/2023. Ảnh: Văn Hợp.

Với việc tổ chức thành công Đại hội điểm cấp xã, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã rút ra những kinh nghiệm gì để chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở, thưa ông?

- Qua thực tiễn việc tổ chức Đại hội điểm cấp xã với sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương có thể thấy rất phù hợp về mặt thời gian. Về mặt nội dung, việc tiến hành Đại hội đảm bảo theo đúng điều lệ, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, từ quá trình tổ chức Đại hội điểm có mấy vấn đề, chúng tôi đã đánh giá rút kinh nghiệm. Thứ nhất trong việc xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị đánh giá, xác định phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải bám rất sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn tới. Tiếp đến là công tác nhân sự. Trong quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự có sự thống nhất cao giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó đã hướng dẫn để đảm bảo thống nhất cơ cấu cũng như thành phần số lượng của Ủy ban MTTQ các cấp, đặc biệt là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện.

Công tác nhân sự là những nội dung quan trọng của Đại hội. Nhiệm kỳ tới, Đề án nhân sự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai xây dựng như thế nào để MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?

- Với đặc thù là địa phương vùng cao, biên giới, nhiều thành phần dân tộc nên việc xác định số lượng, thành phần của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phải đảm bảo để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, việc xác định số lượng, thành phần của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, chúng tôi đang hướng dẫn có 1 chủ tịch, 1 đến 2 phó Chủ tịch và ủy viên thường trực. Đối với ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện số lượng từ 3 đến 5 vị, trên cơ sở Quy định 212 ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư đối với các địa bàn rộng, đông dân cư, có thể xem xét vận dụng phù hợp theo hướng dự kiến có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và từ 1 đến 2 ủy viên thường trực. Nội dung này cũng đã được các cấp ủy thống nhất và ủng hộ. Đây là một điều hết sức thuận lợi để cho MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ 2024-2029 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Về cơ cấu, số lượng, thành phần của Ủy ban MTTQ các cấp cũng được thực hiện đúng theo Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cơ cấu, số lượng Ủy ban MTTQ các cấp có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng chủ yếu tăng các chuyên gia trên các lĩnh vực và người ngoài đảng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, những người có điều kiện tham gia công tác Mặt trận với trách nhiệm và tâm huyết để đóng góp xây dựng MTTQ Việt Nam ngày càng lớn mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thời gian, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo trong tháng 12/2023 tất cả các huyện sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp xã và hoàn thành xong Đại hội tại 152 đơn vị cấp xã trong tháng 3/2024. Như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội xong trong tháng 5/2024.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và chọn TP Lào Cai là đơn vị chỉ đạo điểm vào đầu tháng 4/2024. Ngay sau Đại hội điểm của TP Lào Cai, các huyện sẽ đồng loạt tổ chức Đại hội. Sau Đại hội cấp huyện, sẽ có 1 tháng để chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh vào trung tuần tháng 7/2024.

Với tinh thần chỉ đạo chung và một quyết tâm rất cao của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cùng sự ủng hộ thống nhất cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tin chắc rằng với sự vào cuộc của các cấp ủy, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai sẽ được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình cũng như đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo trong tháng 12/2023 tất cả các huyện sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp xã và hoàn thành xong Đại hội tại 152 đơn vị cấp xã trong tháng 3/2024. Như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội xong trong tháng 5/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp