Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Phượng 15/08/2023 11:49

Ngày 14/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ 15 (Khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tờ trình về triệu tập đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về Dự thảo Kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, đây là nội dung rất quan trọng, do vậy cần nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ý kiến, nhất là về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiến hành các bước theo quy trình.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đối với Tờ trình của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về triệu tập đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Căn cứ vào số lượng đầu mối và số lượng đoàn viên của các công đoàn ngành, địa phương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XII đã rà soát, xem xét, dự kiến phân bổ theo số lượng, định mức, cơ cấu phù hợp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về số lượng, định mức phân bổ và cơ cấu đại biểu bầu để thống nhất thông qua, triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này đều là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của các tỉnh, ngành, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị. "Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khoá XII về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Thảo luận tại Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất tổng số đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 1.100 người. Trong đó, đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn là 165 người, chiếm 15%; đại biểu chỉ định là 44 người, chiếm 4%; đại biểu bầu tại đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là 891 người, chiếm 80,9%.

Phần bỏ phiếu kín giới thiệu tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết.
Phần bỏ phiếu kín giới thiệu tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết.

Tại Hội nghị, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã tổ chức lấy ý kiến của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là bước 3 trong tổng số 4 bước giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ủy viên trung ương Đảng được Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn thực hiện.

Theo đó, Bộ Chính trị phân bổ cho Đảng đoàn Tổng Liên đoàn được giới thiệu tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tối đa 3 đồng chí. Căn cứ tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu kín giới thiệu tham gia quy hoạch 3 đồng chí, gồm: 2 đồng chí giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; 1 đồng chí giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết từ nguồn nhân sự tại chỗ. Kết quả 3 đồng chí đều được tín nhiệm giới thiệu cao từ 96,6% trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Công đoàn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO