Chuyển biến mạnh mẽ trong giám sát, phản biện xã hội

Anh Vũ 21/10/2023 09:00

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách tiến hành giám sát, phản biện xã hội, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc.

Trong 10 năm qua đã có hàng nghìn công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được giám sát bởi các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Ảnh: Mai Anh.

Theo ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, thực hiện Quyết định số 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc thực hiện chính sách đối với người có công; việc chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì tổ chức 32 cuộc giám sát, 38 cuộc phản biện, tham gia phản biện vào 775 dự thảo văn bản. Tại các địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành thị đã tổ chức 172 cuộc giám sát, 125 cuộc phản biện.

Thực hiện Quyết định số 218 về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh Bắc Ninh thực hiện hơn 4.500 cuộc góp ý vào các văn bản, chủ trương, nghị quyết của các cơ quan cùng cấp, tổ chức hơn 6.600 cuộc góp ý đối với đảng viên, hơn 10.600 cuộc góp ý xây dựng chính quyền...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, ông Nguyễn Đình Lợi cho rằng, trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hàng năm, căn cứ thực tế của địa phương và việc nắm tình hình nhân dân, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội.

“Để hoạt động giám sát, phản biện đi vào chiều sâu, thực chất, không hình thức, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tập trung theo dõi, đeo bám đến cùng việc các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện xã hội” - ông Nguyễn Đình Lợi cho biết.

Trong 10 năm qua Ban Thanh tra nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức giám sát được hơn 1.700 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát được 3.126 công trình xây dựng có sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, của cộng đồng, đã phát hiện trên 200 công trình vi phạm và kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét để giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển biến mạnh mẽ trong giám sát, phản biện xã hội