Quốc hội

Có bao nhiêu Nghị định được ban hành thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)?

Việt Thắng 18/01/2024 13:29

Ngày 18/1, ngay sau bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV, Tổng thư ký Quốc hội đã chủ trì cuộc họp báo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc họp báo, trả lời về việc có bao nhiêu Nghị định được ban hành để thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, khi trình dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đã trình kèm theo các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành. Theo thống kê sơ bộ có 65 điều, khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Do đó, Chính phủ phải ban hành các Nghị định để hướng dẫn các điều khoản chi tiết thực hiện.

Ông Hiếu cũng cho rằng, có thể số lượng dự thảo gửi kèm theo dự thảo luật này cũng mới chỉ dự kiến vì trên thực tế khi thực thi luật trong quá trình thảo luận, hướng dẫn chi tiết thi hành luật thì số lượng của Nghị định có thể tăng hoặc giảm xuống. Quan trọng nhất là nội dung hướng dẫn đầy đủ. Vì trước đây mấy điều khoản có 1 Nghị định nhưng có thể trong quá trình thảo luận Chính phủ thấy rằng 1 Nghị định hướng dẫn nhiều điều khoản.

Ngay sau khi ban hành Luật, thì Chính phủ cần sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Luật, trong đó nên có xác định những Nghị định chính xác hơn các Nghị định sẽ được hướng dẫn ban hành, thi hành. Thậm chí phải xác định ngay cơ quan nào làm đầu mối chủ trì tham mưu soạn thảo các Nghị định. Vì có Nghị định là Bộ Tài nguyên và môi trường nhưng có Nghị định phải giao cho các cơ quan khác như vấn đề về tài chính.

Trả lời về việc có bao nhiêu điểm mới trong Luật Đất đai sửa đổi? ông Hiếu cho hay, có hàng trăm điểm mới nhưng có 5 nhóm vấn đề nội dung mới. Theo đó liên quan đến các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Ví như mở rộng quyền sử dụng đất đối tượng là công dân Việt Nam định cư sinh sống ở nước ngoài. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ hai là nhóm tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp có nhiều quy định từ Điều 79 thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thể chế hoá đầy đủ Điều 54 của Hiến pháp chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết, mục đích an ninh quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; mở rộng các quy định liên quan đến cơ chế thoả thuận về đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với người đang có đất; mở rộng quỹ đất các dự án có hoạt động đầu tư, hoạt động lấn biển; quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận; nguồn lực đất đai trong thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà ở xã hội.

Thứ ba là nâng cao hiệu quả sử dụng đất có nhiều điểm mới. Như vấn đề đất sử dụng kết hợp đa mục đích. Giới hạn việc khi chuyển mục đích sử dụng đất thì giới hạn, thu hẹp lại trường hợp phải xin phép. Vấn đề về nhận, chuyển đổi đất nông nghiệp để tăng cơ hội tích tụ sản xuất quy mô lớn.

Thứ tư là, tài chính đất đai đã tách bạch vấn đề định giá đất và chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất. Đây là vấn đề quan trọng. Một số chính sách về ổn định tiền thuê đất như hoạt động đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về việc doanh nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm phải bỏ dư ra một ngưỡng trong vòng 5 năm để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ năm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước đối với sử dụng đất đai. Cải cách, cắt giảm bớt thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân như vấn đề đất nông nghiệp có thời hạn thì tự động gia hạn. Vấn đề nhận chuyển nhượng dự án bất động sản đã cải cách nhiều thủ tục hành chính liên quan đến các vấn đề khác nhau. Thông tin dữ liệu về đất đai, nâng cao chất lượng thông tin, cũng như cơ chế để mọi người có liên quan tiếp cận dễ dàng hơn thông tin dữ liệu về đất đai phục vụ cho đời sống, sản xuất kinh doanh. Có cơ chế tạo thuận lợi hơn cho việc huy động tham gia của người dân, các định chế chính trị xã hội, giám sát việc thực thi, cũng như xây dựng các chính sách về quản lý sử dụng đất đai.

Phát biểu thêm, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về dự án Luật Đất đai sửa đổi, với những vấn đề đã chín, đã rõ, đã được đồng thuận thì không có lý do gì không thông qua. Nếu để đến tháng 5 (kỳ họp thứ 7) mới thông qua dự án luật sẽ làm chậm sự phát triển, nhất là quản trị quốc gia liên quan đến lĩnh vực này. Việc thông qua Luật Đất đai sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan có thời gian chuẩn bị các nghị định thi hành.

Ông Cường nhấn mạnh, dự án luật rất kỹ lưỡng, làm việc nhiều phiên, nhiều cuộc họp và hội nghị để thảo luận, thống nhất. Còn với những nội dung chưa thống thất được thì chưa đưa vào, tiếp tục xem xét thí điểm để quyết định sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có bao nhiêu Nghị định được ban hành thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)?