Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên

Đức Sơn - Tuấn Minh 27/09/2023 14:33

Sáng ngày 27/9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ không nhận tiền bồi thường GPMB, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của Nhà nước theo quy định của pháp luật tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố.

Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên có tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 16,03 ha, diện tích đã được phê duyệt là 13,53 ha. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi và bồi thường là 282 hộ.

Để triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố Vĩnh Yên đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tạo mặt bằng sạch.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, nhiều hộ dân có đất thu hồi đã đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án và đã đồng thuận nhận tiền bồi thường GPMB.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít hộ gia đình thuộc phường Liên Bảo và phường Tích Sơn vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc thực hiện dự án.

Máy móc tiến hành san, ủi đất tạo mặt bằng thực hiện dự án.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định của UBND thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố (đợt 4) đối với 21 hộ ở phường Liên Bảo và phường Tích Sơn.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đến từng hộ dân có đất bị thu hồi nắm được các quy định của pháp luật và tuân thủ pháp luật trong công tác bồi thường GPMB, tính đến trước giờ cưỡng chế đã có 9/21 hộ dân nhận tiền bồi thường GPMB.

Tại buổi cưỡng chế thu hồi đất sáng 27/9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ chưa nhận tiền về đất và chưa bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên