Mặt trận

Đại hội điểm MTTQ cấp huyện đầu tiên ở Tuyên Quang

Toán Nguyễn 12/04/2024 07:00

Từ ngày 10 - 11/4, diễn ra Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Tuyên Quang. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội.

anh-bai-tren.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà chúc mừng Đại hội. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đã đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; đăng trên 930 tin, bài trên website của Ủy ban MTTQ tỉnh; đăng tải, chia sẻ trên 5.000 lượt thông tin thời sự chính trị. Phát huy vai trò của trên 200 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, học nghề, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sôi nổi ở tất cả các khu dân cư.

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung thiết thực; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp như: Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn; kế hoạch giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Hỗ trợ 23 con bò cái sinh sản tại xã Kim Quan; hỗ trợ 25 cặp bò cái sinh sản xã Hùng Lợi, Trung Minh…

Đến nay, toàn huyện Yên Sơn có 16/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới (2019 - 2023) đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Góp phần giúp huyện Yên Sơn có 62 sản phẩm OCOP; trên 800 sáng kiến được công nhận, một số áp dụng vào sản xuất...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hưng Vượng - Chủ tịch MTTQ tỉnh Tuyên Quang biểu dương những kết quả tích cực mà Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đạt được, 5 năm liên tục được Ủy ban MTTQ tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc, 2 năm được tặng cờ đơn vị dẫn đầu. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Vượng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ huyện Yên Sơn phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tập trung về cơ sở; hoàn thành vượt kế hoạch các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XXI đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội điểm MTTQ cấp huyện đầu tiên ở Tuyên Quang