Mặt trận

Đại hội MTTQ huyện Xuân Trường (Nam Định): Đưa quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh sớm thành huyện 'Nông thôn mới kiểu mẫu'

Duy Hưng 16/04/2024 18:12

Ngày 16/4, MTTQ huyện Xuân Trường (Nam Định) tổ chức đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Huyện Xuân Trường là quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cũng là địa phương có rất đông đồng bào theo đạo Công giáo và là nơi Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu đứng chân.

Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định chọn hướng dẫn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Tham dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện, các tôn giáo trên địa bàn huyện.

z5353738462018_f75eab4d4007aa1dd19664308c3ed214-1-.jpg
Quang cảnh đại hội.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 cho biết, trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng các hoạt động về cơ sở nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; chấp hành pháp luật trong đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án…

Chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng mối đoàn kết lương - giáo trên địa bàn...

z5353738552373_105dd90f4d5a9b506d7ef7c593171677.jpg
Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Kết quả nổi bật là, các tổ chức thành viên MTTQ huyện đã kết nạp thêm trên 30 nghìn đoàn viên, hội viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức thành viên đạt 87%.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được trên 2 tỷ đồng. Kết hợp nhiều nguồn, trong nhiệm kỳ toàn huyện đã xây mới được 60 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 25 nhà giúp hộ nghèo; thăm hỏi, hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, động viên học sinh nghèo vượt khó... trị giá hàng tỷ đồng; vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 2,3 tỷ đồng; vận động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên 161 triệu đồng…

Hưởng ứng vận động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, trong 5 năm qua nhiều hộ trong huyện tiếp tục hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp nhiều ngày công chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Đến nay, 20/20 xã, thị trấn trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 159 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2023, 100% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 88,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

z5353738506019_cbe6d871c858fe4c8e3b471c4850e171(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, thống nhất MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống, chú trọng tập huấn nâng cáo kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác...

Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên, đôn đốc, giám sát việc xử lý. Đồng thời, chú trọng công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng chính sách, pháp luật.

Duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, phòng chống tội phạm, tệ nạn; tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh; xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Lấy “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm làm dịp xây dựng, bồi đắp, nhân lên tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức, trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người, mỗi nhà, mỗi khu dân cư, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng huyện Xuân Trường ngày càng phát triển, sớm đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới; hiệp thương tái cử bà Lê Thị Tố Nga làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội MTTQ huyện Xuân Trường (Nam Định): Đưa quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh sớm thành huyện 'Nông thôn mới kiểu mẫu'