Đảm bảo 100% học sinh được học tập qua internet

Lan Ngọc 07/04/2020 07:00

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về việc tiếp tục dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19, năm học 2019-2020.

Mục tiêu trọng tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội là bằng mọi biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 100% học sinh được học tập qua internet.

Sở GDĐT Hà Nội cũng đồng thời giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua intemet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo. Các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục phổ thông) trước ngày 10/4/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo 100% học sinh được học tập qua internet