Đấu giá biển số xe chiều 27/9: 20 biển chỉ có 1 biển giá tiền tỷ

Lê Khánh 27/09/2023 19:12

Kết quả 2 phiên đấu giá 20 biển số ô tô chiều 27/9, chỉ duy nhất có một biển số tiền tỷ.

Kết quả đấu giá biển số ô tô chiều 27/9: Biển số 30K-569.99 trúng đấu giá với số tiền 345 triệu đồng. Biển số 30K-568.99 trúng đấu giá với số tiền 630 triệu đồng. Biển số 60K-368.68 trúng đấu giá với số tiền 605 triệu đồng. Biển số 51K-969.99 trúng đấu giá với số tiền 290 triệu đồng.

Biển số 51K-789.99 trúng đấu giá với số tiền 570 triệu đồng. Biển số 18A-389.99 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng. Biển số 99A-678.99 trúng đấu giá với số tiền 240 triệu đồng. Biển số 17A-388.88 trúng đấu giá với số tiền 540 triệu đồng. Biển số 78A-179.79 trúng đấu giá với số tiền 180 triệu đồng.

Danh sách biển số xe được đấu giá tại khung giờ 14h45 đến 15h45 chiều 27/9.

Biển số 62A-369.99 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng. Biển số 86A-268.68 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng. Biển số 71A-166.66 trúng đấu giá với số tiền 105 triệu đồng. Biển số 30K-579.79 trúng đấu giá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Biển số 30K-558.99 trúng đấu giá với số tiền 475 triệu đồng. Biển số 51K-888.98 trúng đấu giá với số tiền 155 triệu đồng. Biển số 99A-668.69 trúng đấu giá với số tiền 65 triệu đồng. Biển số 88A-626.66 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng. Biển số 30K-551.99 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng. Biển số 35A-366.68 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng. Biển số 51K-900.09 trúng đấu giá với số tiền 285 triệu đồng.

Trước đó, tại khung giờ 8-9h, biển số 51K-779.79 (TP HCM) được chốt ở mức cao nhất với 930 triệu đồng. Biển trúng đấu giá mức thấp nhất thuộc về 37K-228.88 (Nghệ An) với 270 triệu đồng.

Biển số chứa dải tứ quý 68A-288.88 (Kiên Giang) được chốt với mức giá 655 triệu đồng. Biển 61K - 299.99 (Bình Dương) chỉ được trả cao nhất với 370 triệu đồng. Hai biển số Hà Nội chứa dải số tam hoa gồm 30K-555.88 và 30-556.66 trúng đấu giá lần lượt các mức 660 và 615 triệu đồng. Biển 99A-668.88 được chốt với 405 triệu đồng. Biển số 51K-889.89 (805 triệu); 51K-779.99 (410 triệu đồng); 34A-698.88 (365 triệu đồng).

Tại khung giờ 9h15-10h15, trong 10 biển số lên sàn, 500 triệu đồng là mức giá trúng đấu giá cao nhất dành cho biển 30K 555.68 (Hà Nội). Tiếp đó là biển số 51K-838.38 (TP HCM) với mức 495 triệu đồng.

Mức giá thấp nhất thuộc về biển số 15K-139.79 (Hải Phòng) với 225 triệu đồng. Các biển còn lại được chốt ở mức từ 305 triệu đồng (30K-555.59) đến 475 triệu đồng (36A-969.69).

Kết quả đấu giá thời gian từ 10h30 đến 11h30: Biển số 51K-911.99 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng. Biển số 51K-939.99 trúng đấu giá với số tiền 320 triệu đồng. Biển số 67A-266.66 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng. Biển số 30K-566.99 trúng đấu giá với số tiền 475 triệu đồng. Biển số 51K-898.98 trúng đấu giá với số tiền 380 triệu đồng.

Biển số 20A-688.86 trúng đấu giá với số tiền 185 triệu đồng. Biển số 17A-368.68 trúng đấu giá với số tiền 415 triệu đồng. Biển số 99A-666.99 trúng đấu giá với số tiền 1,5 tỷ đồng. Biển số 70A-456.78 trúng đấu giá với số tiền 205 triệu đồng. Biển số 47A-589.89 trúng đấu giá với số tiền 205 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đấu giá biển số xe chiều 27/9: 20 biển chỉ có 1 biển giá tiền tỷ