Điều động 85 giáo viên THPT ở Hà Tĩnh đi biệt phái

Cẩm Kỳ 13/08/2022 12:12

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT năm học 2022-2023.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 85 chỉ tiêu biệt phái giáo viên từ các trường THPT ở địa bàn này đến các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở địa bàn khác.

Việc điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức giáo dục bậc THPT năm học 2022-2023 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh nhằm đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, theo nguyên tắc cân đối viên chức từ nơi thừa đến nơi thiếu, nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít, nơi thiếu ít sang nơi thiếu nhiều; có khoảng cách phù hợp và địa điểm thuận lợi về giao thông; không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của viên chức.

Sẽ có 15 giáo viên được biệt phái đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong tổng số 85 chỉ tiêu biệt phái gồm có; 14 giáo viên bộ môn Tiếng Anh; 13 giáo viên bộ môn Toán; 11 giáo viên bộ môn Ngữ Văn; 9 giáo viên bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp; 9 giáo viên bộ môn Thể dục- Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 7 giáo viên bộ môn Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp; 6 giáo viên bộ môn Hoá học; 5 giáo viên bộ môn Địa lý; 4 giáo viên bộ môn Tin học; 4 giáo viên bộ môn Giáo dục Công dân; 3 giáo viên bộ môn Lịch sử.

Trong đó, có 70 giáo viên được điều động đến các trường THPT, chủ yếu thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 15 giáo viên còn lại sẽ được biệt phái đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân chuẩn bị tiếp nhận giáo viên biệt phái.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Sở GD&ĐT thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức giáo dục bậc học THPT năm học 2022-2023 theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022.

Thời gian biệt phái của mỗi giáo viên được thực hiện trong 2 năm học, bắt đầu từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều động 85 giáo viên THPT ở Hà Tĩnh đi biệt phái