Doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2023 tăng 4,7%

Thái Nhung 31/10/2023 10:47

Trong tháng 10/2023, cả nước có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng 9. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng vượt mốc 130 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 10/2023, cả nước có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125,8 nghìn tỉ đồng, số lao động đăng ký gần 131,6 nghìn lao động, tăng 21,7% về số doanh nghiệp, tăng 7,4% về vốn đăng ký và tăng 64,3% về số lao động so với tháng 9/2023. So với cùng kỳ năm trước, tăng 18,5% về số doanh nghiệp, tăng 17,7% về số vốn đăng ký và tăng 71,2% về số lao động.

Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,2 tỉ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 5,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 10 tháng năm 2023, cả nước có 131,777 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.212,6 nghìn tỉ đồng, tổng số lao động đăng ký là 880 nghìn lao động, tăng 4,7% về số doanh nghiệp, giảm 12,1% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2023 đạt 9,2 tỉ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2023 là 2.861,4 nghìn tỉ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp tăng vốn là 1.648,7 nghìn tỉ đồng, giảm 41%.

Bên cạnh đó, 51,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2023 lên 183,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm nay có 1.427 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. 31,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 0,8%. Hơn 99 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 6,4%.

Cũng trong tháng 10, có 5.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,4% so với tháng trước và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022. 4.898 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,1% và tăng 16,6%. Có 1.501 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,2% và giảm 6,3%.

Tính chung 10 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 81.086 doanh nghiệp, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; 50.735 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,9%; 14.729 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,5%. Bình quân một tháng có 14.655 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Như vậy, tính chung 10 tháng số doanh nghiệp rời thị trường là gần 146,6 nghìn doanh nghiệp, vượt số doanh nghiệp rời thị trường của cả năm 2022 là hơn 143,2 nghìn doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2023 tăng 4,7%