'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không': Sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc

Đ.Bình 29/12/2017 23:14

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972 - 2017).

Tại Tọa đàm, ý kiến của các đại biểu đã khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; phân tích và làm rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” với thắng lợi trên chiến trường miền Nam và chiến trường 3 nước Đông Dương trong năm 1972; mở ra thời cơ lớn cho quân và dân ta giành thắng lợi quyết định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975.

Quân và dân miền Bắc nói chung và người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã chứng tỏ với những người yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới rằng, sức mạnh của bom đạn không thể hủy diệt được tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và quyết tâm chiến đấu, chiến thắng của nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không': Sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO