Mặt trận

Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ điểm cấp huyện

Hạnh Nguyên 03/05/2024 11:56

Trong 2 ngày, 2 và 3/5, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp huyện tại Hà Tĩnh.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh: Thái Ngọc Hải, Phạm Thị Thu Hà, Hoàng Anh Đức; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên cùng 184 đại biểu đại diện cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ huyện gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện, các chương trình hành động của MTTQ huyện đã được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, hướng về cơ sở.

z5404220677726_da2a79f07c793b07505e37c69242d0dc.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa, tranh cho đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

z5404220560792_3a8444314233693237da32acceb5e264.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Tạo tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm kiểm soát kịp thời và thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch Covid-19, chống chọi với thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 10/2020; bảo đảm an sinh xã hội gắn với tập trung nguồn lực để duy trì và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương.

long.jpg
Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên trình bày Báo cáo chính trị đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng – Ngôi nhà trí tuệ”, vận động xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” gắn với công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

z5404220748157_5f14063b52a1a6d1b3789f2378e771fd.jpg
Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ có nhiều sự đổi mới.

Đặc biệt, MTTQ huyện Cẩm Xuyên thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận để thực hiện tốt hơn chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

z5404220831479_bd5e4d6b12439fd5a8dfd30c78f7824d.jpg
Đại biểu hiệp thương cử. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành và các tổ chức thành viên, đã góp phần rất quan trọng trong thành tích chung của MTTQ huyện.

Đối với chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh gợi mở thêm một số nội dung để đại hội thảo luận, xem xét.

z5403813105009_2daf564e788768685e899418fa5c5a70.jpg
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Đó là tiếp tục nghiên cứu, triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Nghiên cứu sâu sắc các Nghị quyết của BCH, BTV Tỉnh ủy đã ban hành gần đây.

Cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động; tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở, xây dựng mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

nguyen-huu-dung.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Tiếp tục tạo điều kiện để phát huy dân chủ cơ sở; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Trong giám sát và phản biện xã hội giai đoạn mới, cần chú trọng việc lựa chọn nội dung, phạm vi, lĩnh vực mà nhân dân quan tâm hoặc dễ phát sinh những vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, tại nhiều diễn đàn, một nhiệm vụ được gửi gắm đến MTTQ lâu nay, chính là thực hiện được giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên…, gắn với thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW ngày 2/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”, ông Trần Nhật Tân nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở; tránh hành chính hoá công tác Mặt trận. Song song với đó, là giới thiệu, bố trí cán bộ Mặt trận, phải thực sự có kinh nghiệm, trách nhiệm, trăn trở, gần gũi, hiểu nhân dân, chứ không phải vì đáp ứng cơ cấu. Do vậy, đề nghị cần lưu ý sau đại hội MTTQ các cấp lần này, cán bộ Mặt trận sẽ không bị xáo trộn quá nhiều khi Đại hội đảng các cấp được tổ chức vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ này, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận. Phải quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “Tận tuỵ để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ”.

“Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội lần thứ XX MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên, chúng ta tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, hoạt động Mặt trận của huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển nhanh, bền vững”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân tin tưởng.

z5404220881539_534a73e75484a70c44a5602df2272dcf.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên khóa mới. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Đại hội đã hiệp thương cử 64 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Thanh Long tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên. Đại hội cũng hiệp thương cử 15 vị đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ điểm cấp huyện