Hải Dương: Giảm 31 xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đông Bắc 02/11/2023 14:05

UBND tỉnh Hải Dương vừa trình Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (giai đoạn 2023 – 2025) trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo phương án tổng thể trình Bộ Nội vụ, tỉnh Hải Dương có 38 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và 23 đơn vị liền kề liên quan. Tuy nhiên, xã Nhân Huệ (TP Chí Linh) là đơn vị có yếu tố đặc thù nên đề nghị không thực hiện sắp xếp. Tổng số đơn vị thuộc diện sắp xếp, sáp nhập là 60 xã, phường, thị trấn.

Một góc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Sau khi hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 31 đơn vị (27 xã, 4 phường); mỗi đơn vị cấp xã có diện tích tự nhiên bình quân 8,18 km2 (tăng 1,08 km2/đơn vị); dân số bình quân 10.384 người (tăng 1.370 người/đơn vị).

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị không thực hiện việc sắp xếp 4 phường của TP Hải Dương gồm: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Giảm 31 xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính