Mặt trận

Hiệu quả từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận ở Lam Sơn

Tuấn Minh 25/04/2024 14:24

5 năm qua, hệ thống tổ chức của MTTQ phường Lam Sơn (TP Hưng Yên) không ngừng được kiện toàn, củng cố, chất lượng ngày càng nâng lên. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ có sự đổi mới, đem lại kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong sự phát triển của địa phương.

mttq-lam-son-2.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo thành phố Hưng Yên, lãnh đạo Đảng ủy phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lam Sơn đến dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu Xích Đằng - biểu tượng dạy và học và nền văn hiến Hưng Yên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, Quốc phòng, an ninh của phường Lam Sơn được giữ vững. Các mục tiêu trên các lĩnh vực, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng cao và ổn định thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Trong thành tích chung của địa phương có vai trò và sự đóng góp rất lớn của hệ thống cán bộ MTTQ phường Lam Sơn.

5 năm qua, MTTQ phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc; về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thông tin tuyên truyền, phản ánh những điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

MTTQ tăng cường vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo.

Với Phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” MTTQ phường Lam Sơn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nội dung tiêu chí của phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng khu dân cư, nhiều khu dân cư không phát sinh mới tệ nạn xã hội.

MTTQ phường Lam Sơn phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Gắn Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” với nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của BCH Công đoàn; Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...

Công tác chăm lo cho người nghèo và chính sách an sinh xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm phối hợp thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 200 triệu đồng. Trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 10 gia đình; với tổng số tiền hỗ trợ trên 200 triệu đồng.

Hằng năm, MTTQ phường phối hợp với chính quyền triển khai, thẩm định việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo quy định. Có 4/4 khu dân cư văn hóa, có 92% gia đình văn hóa; có 152 lượt gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp, trong đó cấp tỉnh 26 gia đình, cấp thành phố 50 gia đình, cấp phường 86 gia đình.

Nhiều mô hình dân số kế hoạch hóa gia đình tại khu dân cư hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Phối hợp vận động hiệu quả, các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ chăm sóc người cao tuổi… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã đạt được những kết quả tích cực...

mttq-lam-son.jpg
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Đào Xuân Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Lam Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo bà Phạm Thị Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Lam Sơn cho biết, MTTQ phường, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế - xã hội của phường những năm qua tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Khối đại đoàn kết được tăng cường, củng cố, tạo nền tảng thuận lợi quan trọng cho công tác MTTQ nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch MTTQ Phường Lam Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ tiếp tục tập trung đổi mới thực chất, hiệu quả tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động hướng mạnh về địa bàn dân cư.

Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu quả từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận ở Lam Sơn