Hồ sơ người có công không trùng khớp với CMND, thẻ BHYT phải làm thế nào?

PV (theo VGP) 12/02/2018 18:00

Ông Đặng Văn Sơn là người có công được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì nhưng lại ghi họ và tên là Đặng Cao Sơn, không khớp với hộ khẩu, CMND, thẻ BHYT.

Nay, ông Sơn chuyển hộ khẩu vào tỉnh Bình Thuận, khi đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thì gặp khó khăn trong việc chuyển hồ sơ của người có công kèm theo thẻ BHYT.

Ông Sơn hỏi, để điều chỉnh họ và tên trong hồ sơ người có công cho trùng khớp với số hộ khẩu, CMND, thẻ BHYT thì ông phải làm như thế nào? Liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT của đối tượng người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, gửi cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Trường hợp họ và tên trong hồ sơ người có công với cách mạng của ông không trùng khớp với hồ sơ cá nhân như sổ hộ khẩu, CMND, thẻ BHYT, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để điều chỉnh lại nhân thân theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồ sơ người có công không trùng khớp với CMND, thẻ BHYT phải làm thế nào?