Kinh tế

Hòa Bình: Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Kim Bôi

Đông A 23/04/2024 14:49

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình đã về làm việc với UBND huyện Kim Bôi về công tác đất đai.

Ngày 23/4/2024, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình đã thực hiện giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện Kim Bôi.


z5375114795991_5b20e3a1cdc746c34516ed030ac2c017.jpg
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã kiểm tra thực tế cá nhân, hộ gia đình về việc sử dụng đối với đất 5% được thuê.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện Kim Bôi có các thành phần gồm Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và đại diện các phòng ban chuyên môn và Lãnh đạo, công chức thị trấn Bo, xã Kim Bôi.

Đoàn Giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế việc sử dụng đất thuê của hộ gia đình, cá nhân dân được thuê đất 5% (01 hộ thuê đất 5% của xã Kim Bôi) và 02 trường hợp được UBND huyện cho thuê đất tại xã Kim Bôi, thị trấn Bo (hộ ông Trương Đức Anh, xã Kim Bôi; hộ ông Nguyễn Ngọc Tiến, thị trấn Bo). Sau đó tiến hành làm việc tại UBND huyện Kim Bôi trên cơ sở báo cáo, giải trình liên quan đến nội dung giám sát với UBND huyện Kim Bôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Kim Bôi