Kinh tế

Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề

MINH TRANG 10/05/2024 10:02

Ngày 9/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề”.

445-202405212057551.jpg
Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: sav.gov.vn

Buổi nghiệm thu do ThS. Nguyễn Khắc Hiếu và ThS. Nguyễn Thị Hương - KTNN chuyên ngành III - đồng chủ nhiệm. TS. Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
‎Ban Đề tài cho biết, qua kiểm toán về môi trường, KTNN đã chỉ ra những bất cập, hạn chế trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường, đồng thời cảnh báo về nguy cơ, rủi ro ô nhiễm môi trường, khuyến nghị nhiều giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao nhằm khắc phục những hạn chế và tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý môi trường.
‎KTNN cũng đã phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong hệ thống cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý chất thải, kịp thời kiến nghị Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung trên 52 văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý chất thải gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
‎KTNN đã đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị về công tác quản lý chất thải để Quốc hội, Chính phủ xem xét, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với các rủi ro ô nhiễm môi trường trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải.
‎Ngoài ra, KTNN đã phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất thải; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thẩm định, phê duyệt các thủ tục, hồ sơ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xả nước thải...

445-202405212057552.jpg
Ban Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: sav.gov.vn

‎Từ việc điểm lại những kết quả kiểm toán, Ban Đề tài đã đề xuất 3 nhóm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp (CCN) làng nghề và làng nghề, đó là: Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục để thực hiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại CCN làng nghề và làng nghề; Giải pháp nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn cho kiểm toán viên môi trường trong lĩnh vực kiểm toán môi trường; Giải pháp hoàn thiện về yếu tố kỹ thuật trong kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các CCN làng nghề và làng nghề.
‎Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đánh giá: Đề tài có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, phù hợp với Chiến lược phát triển KTNN.
‎Đề tài đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về kiểm toán môi trường; vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán môi trường và công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các CCN làng nghề và làng nghề hiện nay.
‎Đề tài đã đánh giá thực trạng công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các CCN làng nghề và làng nghề do KTNN chuyên ngành III thực hiện từ đó rút ra những mặt đã làm được cũng như những mặt còn hạn chế; chỉ ra nguyên nhân của những bất cập để rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời làm cơ sở đưa ra các giải pháp hoàn thiện.
‎Đề tài đã đề xuất 03 nhóm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các CCN làng nghề và làng nghề; đồng thời đưa ra các điều kiện đề thực hiện giải pháp.
‎Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường CCN làng nghề, làng nghề; bổ sung kinh nghiệm quốc tế (nếu có); sắp xếp cho hợp lý phần thực trạng, nguyên nhân tồn tại và giải pháp...
‎Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề