Kinh tế

Khai giảng các Lớp bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

K.Lê 11/03/2024 20:06

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng các kiến thức về phòng, chống tham nhũng và nắm bắt tâm lý của đối tượng kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước (Lớp 2) và Lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (Lớp 3).

445-202405161442461.jpg
Quang cảnh lớp học. Ảnh: Nguyễn Ly

Lớp bồi dưỡng các kiến thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước (Lớp 2) được tổ chức với sự tham gia của các công chức, kiểm toán viên thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, V, VII và VII. Lớp học diễn ra trong 01 ngày.

Tham dự lớp học, các công chức, kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước được trang bị kiến thức tổng quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: khái niệm, đặc trưng, nguồn gốc tham nhũng, tiêu cực; Quan điểm, quy định của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Một số kết quả nổi bật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua.

445-202405161442462.jpg
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Nguyễn Ly

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chương trình bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thiết kế với mục tiêu khái quát lại hệ thống các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán.

445-202405161442463.jpg
TS. Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ chia sẻ, cập nhật thông tin, quy định về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Nguyễn Ly

Tham dự lớp học, các công chức, kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước được TS. Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua, trong đó có: Tăng cương công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

445-202405161442464.jpg
Các học viên tham dự lớp học. Ảnh: Nguyễn Ly

Cùng ngày, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực IV, TP. Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (Lớp 3).

Lớp học diễn ra từ ngày 11-13/3/2024. Tham dự lớp học, các kiểm toán viên nhà nước được cập nhật các kiến thức, kinh nghiệm về tâm lý người; tâm lý của kiểm toán viên và đối tượng được kiểm toán; kỹ năng nắm bắt và phương pháp tác động tâm lý đối với đối tượng kiểm toán.

Theo kế hoạch, ngày 12/3, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức Lớp bồi dưỡng các kiến thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước (Lớp 3) và Lớp bồi dưỡng phần mềm Tabmis (Lớp 3).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai giảng các Lớp bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực