Khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam

Tuệ Phương 22/07/2019 12:00

Ngày 22/7, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lễ khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam (http://www.mattran.com.vn).

Khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam bấm nút khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh; các Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực và ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, góp phần phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định; đồng thời tạo lập môi trường giao tiếp điện tử giữa cá nhân, tổ chức trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài với UBT Ư MTTQ Việt Nam và giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận.

Đây là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ thống nhất, các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ…. Qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ, định hướng dư luận, tạo dự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà MTTQ Việt Nam đang triển khai, thực hiện.

Phát biểu tại lễ ra mắt giao diện mới Trang Thông tin điện tử, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận các cấp đã tiến hành xong Đại hội cấp xã, cấp huyện. Đại hội cấp tỉnh đã đạt được 80%. Từ nay đến hết ngày 31/7 sẽ hoàn thành Đại hội MTTQ cấp tỉnh. Tính đến thời điểm này còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Hôm nay, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp cùng các ban, đơn vị khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử cơ quan, là một công trình chào mừng Đại hội Mặt trận toàn quốc lần thứ IX. Cuối tháng 8, sẽ khánh thành thêm đường truyền trực tuyến của MTTQ Việt Nam để kết nối với Mặt trận 63 tỉnh, thành; khánh thành nâng cấp trùng tu, sữa chữa nhà Đại đoàn kết ở Phú Thọ thành di tích lịch sử của Mặt trận tại Đền Hùng; khánh thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ MTTQ ở Đan Phượng; nâng cấp, sữa chữa cở quan MTTQ Việt Nam.

Khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quyết định Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin điện tử MTTQ cho ông Vũ Văn Tiến.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Trang Thông tin điện tử đã có từ năm 2008, sau đó từ năm 2012 đến năm 2016 đã được nâng cấp, đầu tư nhưng chưa hoàn hảo. Đến nay, qua quá trình chuẩn bị , MTTQ Việt Nam đã tổ chức khánh thành giao diện mới mới Trang Thông tin điện tử.

Giao diện mới Trang Thông tin điện tử sau khi đưa vào sử dụng sẽ tiếp tục hoàn thiện để các nội dung của trang được làm mới liên tục, thu hút đông đảo người xem, nhất là cán bộ trong hệ thống Mặt trận hoặc những người quan tâm đến công tác Mặt trận với nhiều nội dung chuyên mục đa dạng, phong phú như: Giới thiệu về UBTƯ MTTQ Việt Nam, cơ cấu, tổ chức; lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất; cập nhật các mặt công tác, hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường trực và hệ thống Mặt trận các cấp, các CVĐ, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên và hệ thống văn bản…

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, giao diện mới Trang Thông tin điện tử phát triển theo hướng mở rộng trong tương lai, phục vụ vai trò liên kết, trao đổi thông tin trực tuyến trên môi trường mạng, hỗ trợ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời thúc đẩy tiến trình số hóa các mặt hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng, giao diện mới Trang Thông tin điện tử sẽ sớm được phổ biến trong toàn quốc để mỗi cán bộ Mặt trận đều am hiểu, góp phần gắn bó khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; vững bước hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao cho chúng ta và phối hợp với các cơ quan Nhà nước được tốt hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quyết định Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam cho ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai trương giao diện mới Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam