Khánh Hoà quyết tâm giảm thiểu tảo hôn

Hoàng Minh 20/09/2023 10:19

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 2 về giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu giảm bình quân 2-3%/ năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết cao; đến năm 2025, trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS, miền núi; phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, để thực hiện những mục tiêu đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức thông qua các hình thức: Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; phát tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình;

Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng TH&HNCHT; tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ duy trì và triển khai nhân rộng Mô hình điểm và các Mô hình chuyên đề tại các xã, huyện, trường có tỷ lệ TH&HNCHT cao nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hoà quyết tâm giảm thiểu tảo hôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO