Kinh tế

Kiểm toán Nhà nước công khai danh sách chưa thực hiện kết luận, kiến nghị trên cổng thông tin điện tử

Thái Nhung 29/05/2024 21:38

Việc công khai này là biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán và góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

445-202405291746211.jpg
Ảnh minh họa: baokiemtoan.vn

Thực hiện Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước, Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước đã tổng hợp, thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến ngày 31/12/2023.

Danh sách này được tổng hợp dựa trên Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023 của các đơn vị chủ trì kiểm toán năm 2022 đối với niên độ ngân sách nhà nước 2021 và các kiến nghị từ các năm trước chưa hoàn thành.

Việc công khai danh sách nhằm thực thi nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán và góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

Thông tin cụ thể xem tại Cổng Thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm toán Nhà nước công khai danh sách chưa thực hiện kết luận, kiến nghị trên cổng thông tin điện tử