Chính trị

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với các địa phương

Thái Nhung 11/01/2024 20:44

Chiều 11/1, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, thống nhất phương hướng, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

img_1333.jpg
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và các địa phương.

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, KTNN và Thường trực HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã tăng cường phối hợp trong việc kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên.

Đáng lưu ý, từ năm 2022, KTNN khu vực IV đã kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hằng năm kịp thời để HĐND có căn cứ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tư vấn và góp phần giúp HĐND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Những thông tin chia sẻ, trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố cho các hoạt động của KTNN khu vực IV đã góp phần giúp KTNN hoàn thành kế hoạch kiểm toán hằng năm được Quốc hội giao, đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của KTNN đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2023, KTNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán. Nhiều cuộc kiểm toán, nhiều chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao như kiểm toán 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán các chương trình, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

img_1335.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, năm 2023, chất lượng ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 được nâng lên rõ rệt, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao. KTNN đã tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội. Báo cáo của KTNN là báo cáo đầu vào cho các báo cáo giám sát của Quốc hội…

“Để có được những thành tựu đó, bên cạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Lãnh đạo và kiểm toán viên của KTNN qua các thời kỳ, còn phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành; HĐND, UBND và các cơ quan ban ngành của các địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An” – Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết.

Gọn nhưng chất lượng

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”. Năm 2024, Kế hoạch kiểm toán của KTNN sẽ được triển khai với 121 nhiệm vụ, giảm 8 nhiệm vụ so với 2023. KTNN tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2023; đồng thời tập trung thực hiện một số chuyên đề quan trọng như kiểm toán chuyên đề về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. KTNN cần xây dựng phương án kiểm toán chi tiết với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”.

Đặc biệt, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước trên địa bàn, Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là hướng dẫn xử lý các kết luận, kiện nghị kiểm toán còn tồn đọng; việc hoàn thiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử và nâng cao kiến thức tài chính công, tài sản công.

Tại Hội nghị, Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và các địa phương cũng đã được ký kết.

Theo đó, KTNN và TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát hoạt động kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách…

img_1334.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”.

Nhân dịp này, Lãnh đạo KTNN cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND; các Sở, ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với các địa phương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO