Kiên quyết thu hồi nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định

Việt Thắng 08/07/2022 10:53

HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương rà soát, có phương án sử dụng các điểm nhà đất chưa sử dụng để phát huy nguồn lực từ các tài sản này, tránh lãng phí.

Ngày 8/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND TP Hà Nội chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội tại báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 29/6/2022.

Cụ thể, rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về tài sản công bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu sót hoặc chồng chéo trong phân công, xác định trách nhiệm, kém hiệu quả trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng, khẩn trương hoàn thành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ CP; Nghị định số 67/2021 NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định, phân loại, xử lý dứt điểm các trưởng hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài. Khẩn trương rà soát, có phương án sử dụng các điểm nhà đất chưa sử dụng để phát huy nguồn lực từ các tài sản này, tránh lãng phí. Đồng thời, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là nhà, đất.

Trước mắt, tập trung cập nhật đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu về nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công của thành phố, đồng thời xây dựng phần mềm để khai thác hiệu quả dữ liệu tài sản công về nhà, đất phục vụ công tác quản lý của thành phố.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là vai trò giảm sát của nhân dân với tư cách là chủ sở hữu tài sản công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên quyết thu hồi nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định