Xã hội

Kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Khanh Lê 14/05/2024 20:58

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Bảo hiểm xã hội TP… về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc Bảo hiểm xã hội TP triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Phối hợp liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan (Bảo hiểm xã hội Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...) để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc; yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào người lao động khu vực phi chính thức và các đối tượng không thuộc diện bắt buộc để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các đơn vị trên địa bàn, nhất là các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

28.png
Phối hợp liên ngành đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các sở, ban, ngành Thành phố; tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Giám đốc Sở Y tế TP HCM được yêu cầu triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP trong việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn chủ động, phối hợp tham gia tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế về trách nhiệm và quyền lợi của người bệnh có thẻ.

Ngành y tế chủ trì và phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý.

Ngoài ra, cần phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo các cơ sở y tế có giải pháp quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế