Mặt trận

Lựa chọn những người tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận

Vũ Mạnh (thực hiện) 15/12/2023 06:55

Công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải lựa chọn những vị thực sự tiêu biểu có trình độ, năng lực và có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Những người được lựa chọn phải phát huy được vai trò của mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

bai-duoi(1).jpg
Ông Hà Ngọc Giáp. Ảnh: Quang Vinh.

Đó là khẳng định của ông Hà Ngọc Giáp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về những nội dung chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

PV: Thưa ông, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã có những bước chuẩn bị như thế nào đối với công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 -2029?

Ông Hà Ngọc Giáp: Sau khi Ban Bí thư có Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đảng đoàn MTTQ tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26 về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa để ban hành các Đề án, Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, chúng tôi thành lập 4 tiểu ban Đại hội gồm tiểu ban nhân sự, nội dung, tuyên truyền khánh tiết và vật chất. Hiện nay tiểu ban nội dung bắt đầu đi vào hoạt động và bước đầu đang xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo chính trị. Tiểu ban nhân sự cũng đã sơ bộ làm tờ trình để xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp để xây dựng Đề án nhân sự.

Cuối tháng 12 này, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Hội nghị Ủy ban để thông qua Dự thảo báo cáo chính trị cũng như Đề án nhân sự. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức đại hội điểm ở cấp xã, cấp huyện và lựa chọn xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm cho 161 MTTQ xã, phường; lựa chọn TP Cao Bằng là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho cấp huyện.

bai-duoi.png
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ảnh: MTTQ tỉnh Cao Bằng.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị cho công tác nhân sự như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thưa ông?

- Hiện nay, chúng tôi đang sơ bộ xây dựng Đề án nhân sự. Đối với cấp tỉnh, Đề án nhân sự xác định khoảng 85 vị Ủy viên Ủy ban, còn cấp huyện vẫn theo hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn có những nơi số lượng Ủy ban có thể còn ít hơn so với định hướng. Bởi trong thực tế ở các xã, phường một số nơi các xóm, tổ dân phố ít nên cũng không cơ cấu được số lượng nhiều.

Còn về tiêu chuẩn trong nhiệm kỳ tới, phải lựa chọn những vị thực sự tiêu biểu có trình độ, năng lực và có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Những người được lựa chọn phải phát huy được vai trò của mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đối với nhân sự chủ chốt của Ủy ban MTTQ các cấp, chúng tôi cũng cho rà soát lại xem cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn những vị nào không đủ tuổi tái cử, hoặc đủ tuổi tái cử nhưng quá trình công tác đã lâu thì cũng chủ động đề xuất tham mưu điều động luân chuyển trước để bố trí những người thay thế trong thời gian tới.

Cùng với công tác nhân sự, việc xây dựng văn kiện Đại hội đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng chuẩn bị đến đâu, thưa ông?

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, chúng tôi đang hình thành đề cương cơ bản. Trong đó xác định báo cáo chính trị của Đại hội sẽ phải đánh giá một cách toàn diện, khách quan nhất về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt phải rút kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là những nội dung trong thực tiễn còn khó khăn, hiệu quả chưa cao. Như công tác giám sát, phản biện xã hội phải được đánh giá rất kỹ để tới đây sẽ có những giải pháp thật cụ thể để sau Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng và các cấp sẽ cụ thể hóa và thực hiện tốt hơn.

Hiện nay tiểu ban nội dung đang tích cực chuẩn bị và trong tháng 12 này sẽ cơ bản hoàn thành Đề cương chi tiết báo cáo chính trị để báo cáo trước Hội nghị Ủy ban. Báo cáo chính trị cũng sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến MTTQ các cấp.

Theo kế hoạch, lộ trình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ được triển khai cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đang tập trung chỉ đạo các địa phương đảm bảo đúng tiến độ thời gian tổ chức Đại hội. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội điểm cấp xã sẽ diễn ra vào tháng 1/2024 và các huyện, thành thị sẽ hoàn thành xong Đại hội cấp xã trong tháng 4/2024.

Trong tháng 4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm. Chúng tôi cố gắng quyết tâm trong tháng 6/2024 hoàn thành Đại hội cấp huyện. Đối với cấp tỉnh, dự kiến cuối tháng 7, chậm nhất là trước ngày 10/8/2024 sẽ tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lựa chọn những người tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận