Mặt trận hiến kế

Cẩm Thúy 13/07/2020 08:00

Mặt trận đã thể hiện một vai trò khác, không phải chỉ là việc vận động chung chung, mà đi vào việc cụ thể: Đóng góp trí tuệ của Mặt trận trong phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai (Khóa IX). Ảnh: Quang Vinh.

Giữa lúc dịch bệnh cực kỳ nóng bỏng, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN ra lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Còn bây giờ, khi dịch trong cộng đồng ở Việt Nam đã bước đầu được khống chế thành công, Hội nghị lần thứ 2 (khóa IX) Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN đã dành cả một ngày để hiến kế phục hồi và phát triển kinh tế. Ở vào những thời điểm khó khăn của đất nước, Mặt trận đã thể hiện rất rõ vai trò của mình, tập hợp trí tuệ và sức mạnh nhân dân, vận động đoàn kết nhân dân vượt qua khó khăn thách thức.

Hình ảnh Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sôi nổi thể hiện ý kiến, tập trung trí tuệ thảo luận và hiến kế phục hồi và phát triển kinh tế hậu Covid-19 một lần nữa gợi nhớ những hình ảnh từ trong lịch sử. Vào những giai đoạn khó khăn, Mặt trận vẫn đứng ra lo việc dân việc nước.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN là đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các nhân sĩ trí thức, những người Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Luôn luôn là một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ khi các vị trong Đoàn Chủ tịch cùng ngồi lại hiến kế đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, để an dân và bàn nhiều chuyện quốc gia đại sự khác ở 46 Tràng Thi (Hà Nội).

Đi hết nửa chặng đường của năm 2020 với một thách thức lớn chưa từng có, chính chúng ta ngạc nhiên về sức mạnh diệu kỳ của mọi người Việt Nam trong phòng chống đại dịch. Chúng ta tự hào về điều ấy nhưng cũng đã lường trước được khó khăn. Và bây giờ đang là giai đoạn cực kỳ khó khăn do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động toàn cầu, tỉ lệ thất nghiệp ở mức rất cao.

Nếu như ở giai đoạn trước, Mặt trận cần vận động huy động sức mạnh nhân dân để phòng chống dịch thì ở giai đoạn này, Mặt trận đã thể hiện một vai trò khác, không phải chỉ là việc vận động chung chung, mà đi vào việc cụ thể: Đóng góp trí tuệ của Mặt trận trong phục hồi và phát triển nền kinh tế. Trí tuệ của Mặt trận là trí tuệ của nhân dân, kế sách của Mặt trận là lòng dân và sức dân.

Chăm lo cho người nghèo, giám sát – phản biện những vấn đề an sinh xã hội, xây dựng đời sống nhân dân ở khu dân cư…vẫn là những việc Mặt trận đã làm, đang làm, kiên trì và liên tục. Nhưng trước những thách thức đặt ra của thời điểm này, Mặt trận đã chọn việc đi thẳng vào khó khăn nóng bỏng, hiến kế cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phục hồi và phát triển nền kinh tế. Những việc Mặt trận đang làm là sự tiếp nối từ trong lịch sử 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thể hiện vai trò phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.

Lịch sử dân tộc mấy ngàn năm đã chứng minh, người Việt Nam luôn biết vượt qua khó khăn vào những thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”. Năm 1946, thế nước vô cùng khó khăn, 90% dân số chưa biết chữ, biết tập hợp sức mạnh trí tuệ nhân dân và tinh hoa thời đại, chúng ta vẫn có một Hiến pháp 1946. Để thấy trí tuệ người Việt Nam không thiếu, để thấy sức mạnh nhân dân là vô địch. Sứ mệnh tập hợp ở trên vai Mặt trận. Những tiếng nói từ diễn đàn Mặt trận vang lên thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết một lòng, kề vai chung sức.

Không thể đòi hỏi một sự đồng thuận tuyệt đối trong một xã hội ngày càng hiện đại, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rõ, lợi ích của các tầng lớp, các nhóm xã hội, các cá nhân ngày càng riêng biệt và không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Nhưng mọi người Việt Nam khác nhau trong cùng một đất nước phải có một mục tiêu chung để tạo thành động lực phát triển đất nước - Sứ mệnh tập hợp ấy là của Mặt trận. Nhất là ở vào một thời điểm khó khăn, trí tuệ của mọi người Việt Nam phải được tập hợp để tạo ra sức mạnh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: Vai trò to lớn của Mặt trận trong lịch sử chính vì đó là phương thức để đoàn kết sức mạnh của dân tộc. Có thể nói Mặt trận đã từng đóng những vai trò cực kỳ to lớn.

Ông Dương Trung Quốc đưa ra ví dụ: Trong lịch sử có những thời điểm Mặt trận đóng vai trò gần như thay mặt cả tổ chức Đảng và Nhà nước. Ví dụ sau năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán hay nói cách khác là rút vào bí mật thì Mặt trận lúc đó đóng vai trò quy tụ sức mạnh toàn dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Có những thời kỳ Mặt trận đóng vai trò của Nhà nước đó là thời kỳ Mặt trận Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp hay Mặt trận Dân tộc giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong giai đoạn hiện nay, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Mặt trận đang đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết sức mạnh toàn dân vào mục tiêu xây dựng đất nước, đổi mới đất nước để phát triển. Đương nhiên hoàn cảnh hiện nay có những đặc thù khi mà xã hội phát triển tạo ra sự không đồng đều giữa các lực lượng trong xã hội thì đoàn kết là không đơn giản. Nên vai trò Mặt trận càng quan trọng. Mặt trận điều hòa các lợi ích xã hội, định hướng tinh thần yêu nước của người dân vào những mục tiêu phát triển.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giữa những ngày đại dịch, hay Nghị quyết của Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 2 vừa diễn ra chính là biểu hiện sinh động của vai trò Mặt trận vào những việc cụ thể, ở những tình huống cụ thể của đất nước. Một lần nữa Mặt trận gánh vác trách nhiệm với đất nước và nhân dân. Một lần nữa công tác Mặt trận thể hiện tầm vóc và vị thế Mặt trận, tập hợp được trí tuệ nhân dân vào việc dân, việc nước.

Nói về sức mạnh 3 lần chiến thắng quân Nguyên - Mông ở thế kỷ 13, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - nhà quân sự kiệt xuất chỉ ra nguyên nhân: “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức”.

Vương triều Trần lúc ấy còn cực kỳ non trẻ đã phải đương đầu với một đế chế ngoại xâm hùng mạnh chinh chiến hết Á sang Âu. Nhưng, vua tôi nhà Trần tìm thấy ở trong lòng dân tộc sức mạnh thần kỳ của tinh thần đoàn kết và đã biết khơi dậy, phát huy sức mạnh ấy.

Và đến khi triều đình mời các vị bô lão về điện Diên Hồng để đặt trước muôn dân câu hỏi: “Nên hàng hay nên đánh?” thì đã hoàn toàn gắn kết muôn dân về một mối. Một câu hỏi quyết định vận mệnh quốc gia được giao cho nhân dân (thông qua các cụ bô lão) quyết định thì tức là triều đình đã đặt nhân dân lên cao nhất, trên tất cả. Đã tin vào nhân dân đến thế, nhân dân sẽ dốc lòng dốc sức, chiến thắng là tất yếu.

Niềm tin mãnh liệt vào lòng dân đã kết thành một khối thống nhất, trở thành sức mạnh vô địch.

Hôm nay, Mặt trận cũng tập hợp trí tuệ nhân dân về kế sách giúp phục hồi kinh tế và phát triển đất nước, cũng là tin vào sức mạnh nhân dân.

Mặt trận đã chọn việc đi thẳng vào khó khăn nóng bỏng, hiến kế cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phục hồi và phát triển nền kinh tế. Những việc Mặt trận đang làm là sự tiếp nối từ trong lịch sử 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thể hiện vai trò phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận hiến kế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO