Mặt trận

MTTQ tỉnh Bắc Ninh hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện năm 2024

Mậu Minh - Đức Sơn 21/12/2023 11:16

Chiều 20/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024.

z4994877816481_53798e90169a314b577222d8756e6019.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch chương trình giám sát, phản biện xã hội, đạt nhiều kết quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiến hành 11 cuộc giám sát.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phối hợp và tham gia giám sát với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh các chuyên đề như: Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ của ngành Tư pháp; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông...

MTTQ cấp huyện tổ chức 20 cuộc, MTTQ cấp xã tổ chức hơn 100 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận và nhân dân quan tâm. Hoạt động phản biện xã hội được đẩy mạnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp các cấp tổ chức phản biện xã hội đối với hơn 140 dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án của cơ quan Nhà nước các cấp.

Nhiều ý kiến phản biện được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, góp phần ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.

z4994877803901_0c37b66687162d7f060f9c6ce1579e90.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Lê Đức Kỳ phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức phản biện xã hội vào các chương trình, đề án, dự án của các sở, ngành tỉnh.

Chủ trì tổ chức giám sát về trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân; thực hiện chính sách tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; công tác vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội; việc triển khai đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội phù hợp, đồng thời quan tâm hướng dẫn cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 217 về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218 về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể các cấp... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tỉnh Bắc Ninh hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện năm 2024