Mặt trận

Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Nguyên Du 13/12/2023 20:59

Chiều 13/12, Đoàn khảo sát Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long về công tác Mặt trận năm 2023.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long Lê Hồng Đào cho hay, trong năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Đến nay có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, 1 thị trấn đạt đô thị văn minh theo tiêu chí mới; hiện toàn tỉnh có 73/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 17/20 phường, thị trấn đạt đô thị văn minh.

dsc_6119.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung về các hình thức tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong phân công, thực hiện, theo dõi, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; vai trò của hội đồng tư vấn trong việc tham gia giám sát, phản biện; đôn đốc, xử lý kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long. Việc phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là công tác tham mưu cho cấp uỷ rất hiệu quả, sự phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý, MTTQ tỉnh Vĩnh Long cần tập trung quan tâm nhiều hơn nữa công tác giám sát phản biện xã hội, để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Đặc biệt là sau giám phải đeo bám sự việc đến cùng.

“Tôi đề nghị cần phải bổ sung thêm các văn bản báo cáo với thường trực Tỉnh uỷ để làm cho đến nơi đến chốn. Khi Mặt trận đã giám sát và gửi kết quả giám sát đến các cơ quan chức năng phải thực hiện và trả lời để MTTQ trả lời cho người dân” - Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa