“Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải

Ngô Hùng - Thu Thủy 29/10/2023 14:02

Đây là chủ trương được huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) thực hiện thường xuyên từ năm 2019 đến nay nhằm hướng về người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, tiếp sức cho người dân xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, an ninh trật tự được giữ vững…

Ngày cuối tuần cùng dân đã trở thành việc làm thường xuyên, đem lại hiệu quả to lớn trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự cũng như gắn kết tình quân dân, lãnh đạo nhận được thiện cảm của người dân ở Mù Cang Chải. Ảnh: Thu Thuỷ
Ngày cuối tuần cùng dân đã trở thành việc làm thường xuyên, đem lại hiệu quả to lớn trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự cũng như gắn kết tình quân dân, lãnh đạo nhận được thiện cảm của người dân... ở Mù Cang Chải. Ảnh: Thu Thuỷ.

Với phương châm: “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”; “Mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày” khi cuộc sống của người dân còn khó khăn. Từ năm 2019, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Mù Cang Chải mỗi tháng “đi làm thêm” 2 ngày nghỉ để đến với nhân dân. Đây là việc làm thường xuyên không chỉ tạo được sự quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân mà còn tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa lớn về cả tinh thần, vật chất cũng như tạo dựng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Việc làm trên đã khiến nhân dân tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

“Để cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, từ năm 2019, huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Những hành động, việc làm trên đã kết nối chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân để có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn; mục đích cuối cùng đó là: Hướng tới sự hài lòng của người dân và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân”, ông Nông Việt Yên – Bí thư Huyện uỷ Mù Cang Chải cho biết.

Bí thư Huyện uỷ Mù Cang Chải Nông Việt Yên tham gia Ngày cuối tuần cùng dân tại bản Lao Chải, xã Lao Chải. Ảnh: Thu Thuỷ
Bí thư Huyện uỷ Mù Cang Chải Nông Việt Yên tham gia Ngày cuối tuần cùng dân tại bản Lao Chải, xã Lao Chải. Ảnh: Thu Thuỷ.

Từ những việc làm thiết thực, thường xuyên “Ngày cuối tuần cùng dân” đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát; xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn và thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh: Năm 2020, có trên 90% cấp ủy các cấp duy trì sinh hoạt định kỳ; số chi bộ sinh hoạt 12 kỳ/năm đạt trên 90%; số chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm đạt trên 70%; qua đánh giá xếp loại hằng năm, bình quân 99,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 59,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 32,6% đạt trong sạch, vững mạnh, không có yếu kém. Năm 2021, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 77,0%. Năm 2022, 97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo: Việc tích cực triển khai các hoạt động thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trong lĩnh vực sản xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi, năm sau cao hơn năm trước cụ thể: Năm 2019, có 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch giao, tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay đạt 11,04%; Năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,54%, hoàn thành 31/33 chỉ tiêu, trong đó 20/33 chỉ tiêu vượt và 11/33 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch; Năm 2021, hoàn thành 40/42 chỉ tiêu chủ yếu; Năm 2022 đã có 33/45 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12/45 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Ngày cuối tuần cùng dân là việc làm ý nghĩa ở Mù Cang Chải đáng để nhiều nơi học tập. Ảnh: Thu Thuỷ
Ngày cuối tuần cùng dân là việc làm ý nghĩa ở Mù Cang Chải đáng để nhiều nơi học tập. Ảnh: Thu Thuỷ.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới: Tổ chức ra mắt 14 bản đạt chuẩn nông thôn mới; 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP (8 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao). Thành lập được 23 doanh nghiệp, 23 hợp tác xã và 385 tổ hợp tác, nâng tổng số doanh nghiệp trong toàn huyện lên 62 doanh nghiệp, 52 hợp tác xã và 649 tổ hợp tác. Tu sửa, làm mới, đổ bê tông gần 283 km đường giao thông nông thôn; duy trì gần 30 km đường điện thắp sáng đường quê; 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng gần 900.000 cây xanh; xóa 221 nhà dột nát cho hộ nghèo...

Với trên 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, trên 150.000 lượt người dân tham gia những công trình, phần việc cụ thể và ý nghĩa tại cơ sở; làm mới, tu sửa, đổ bê tông được trên 160 km đường giao thông nông thôn; làm mới và sửa chữa được 212 nhà cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách; duy trì gần 30 km đường điện thắp sáng đường quê, 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng được trên 900.000 cây xanh, trên 80 km đường hoa tại các bản, tổ dân phố; có trên 6.000 lượt cán bộ lãnh đạo huyện, xã tham gia sinh hoạt với Đảng ủy, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; giải quyết được trên 300 việc phát sinh ở cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải