Người cán bộ gương mẫu

Trung Quân 26/09/2023 07:03

Ở khu Xóm Mới, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người dân biết đến ông Đặng Văn Vinh - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu Xóm Mới luôn gần gũi với bà con nhân dân, đoàn kết người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Ông Đặng Văn Vinh.

Là người con của đồng bào dân tộc Dao, đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận khu Xóm Mới (với 90% đồng bào dân tộc Dao), trong những năm qua, ông Vinh trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo tập thể Ban Công tác Mặt trận khu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tuyên truyền vận động bà con tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, bà con trong Xóm Mới đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, ông Vinh cùng các thành viên Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư đã vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó kết hợp lồng ghép các nhóm tiêu chí với các phong trào về phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền đến 100% bà con trong khu về an toàn thực phẩm và phong trào chống rác thải nhựa trong sinh hoạt, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Hàng năm, ông Vinh cùng Ban Công tác Mặt trận khu Xóm Mới luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân trong khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, quan tâm bảo tồn và phát huy câu lạc bộ dân gian “Múa lập tĩnh” (hay còn gọi là Múa cấp sắc) của đồng bào dân tộc Dao. Năm 2019, Câu lạc bộ văn hóa dân gian của khu khu Xóm Mới đạt giải Nhì cấp tỉnh về phong trào bảo tồn bản sắc dân tộc (Múa cấp sắc).

Gần gũi, theo sát mọi hoạt động, diễn biến tình hình khu dân cư, ông Vinh luôn quan tâm triển khai phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục, phát động sâu rộng trong khu dân cư. Theo đó, Ban Công tác Mặt trận khu Xóm Mới đã tăng cường vận động đến các gia đình đảm bảo việc trẻ em đúng tuổi đi học được đưa đến trường, không để trẻ em bỏ học. Thêm vào đó, hàng năm bà con nhân dân trong khu đã tham gia đóng góp quỹ khuyến học, cổ vũ động viên tinh thần cho các cháu vượt khó vươn lên trong học tập.

Ông Vinh chia sẻ, là cán bộ Mặt trận thì phải tập hợp được khối đại đoàn kết ở khu dân cư, đồng thời luôn là người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào ở địa phương.

Với những đóng góp thiết thực cho địa phương, ông Đặng Văn Vinh đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người cán bộ gương mẫu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO