Người nộp thuế đổi từ CMND sang CCCD không thông báo với cơ quan thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

An Chi 18/03/2021 16:00

Hiện nay, việc người lao động (NLĐ) thay đổi thông tin đăng kí thuế cá nhân về chuyển đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu NLĐ tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký không thông báo với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-12-2020 quy định mức phạt vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế.

Theo quy định, tổ chức chi trả thu nhập hoặc bản thân NLĐ phải có nghĩa vụ báo cáo với Cơ quan Thuế về sự thay đổi trên trong thời hạn 10 ngày. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, NLĐ tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc tự mình thực hiện.

Căn cứ Điều 11 của Nghị định, trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế có mức phạt lên đến 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, Khoản 6 Điều 11 Nghị định này cũng loại trừ những quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

- Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

- Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

- Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp người lao động thay đổi CMND sang CCCD như sau:

Trường hợp NLĐ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân;
 • Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC). Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân vào Tờ khai gửi cơ quan có thẩm quyền.
 • Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Trường hợp NLĐ trực tiếp thực hiện thủ tục với cơ quan thuế, thành phần hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC);
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân;
 • Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ: Trường hợp người lao động không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

 1. a) Trường hợp NLĐ thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ CCCD hoặc giấy CMND còn hiệu lực.

 1. b) Trường hợp NLĐ thay đổi thông tin qua tổ chức chi trả thu nhập:

Tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Nếu chậm thực hiện việc kê khai thay đổi thông tin nêu trên sẽ bị xử phạt theo Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Như vậy, trường hợp người lao động đã được cấp mã số thuế, sau đó đổi từ CMND sang thẻ CCCD mà chậm thực hiện thông báo thay đổi thông tin (cả với trường hợp cá nhân tự thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện) thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin đăng ký thuế cá nhân được cập nhật chính xác thì NLĐ nên nhanh chóng thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
  Tin mới nhất
  Người nộp thuế đổi từ CMND sang CCCD không thông báo với cơ quan thuế sẽ bị xử lý như thế nào?