Mặt trận

Nhân rộng mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường

PHƯƠNG NGUYÊN 16/06/2024 06:55

Để phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng các tổ tự quản bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ môi trường ở mỗi khu dân cư.

bvmt-tuyen-quang.jpg
Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) chăm sóc hoa, vệ sinh khuôn viên Nhà văn hóa. Ảnh: Văn Linh.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay trong bảo vệ môi trường nói chung, tài nguyên đất nói riêng đã được nhân rộng, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được trên 2.000 mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xây bể ủ rác hữu cơ, thu gom rác thải nhựa gây quỹ...

Tại huyện Chiêm Hóa, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” với phương châm “hướng mạnh về cơ sở” do Ủy ban MTTQ huyện phát động đã góp phần nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở tất cả các khu dân cư.

Ông Triệu Đức Long - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết, đến nay trên địa bàn huyện có 705 tổ, nhóm tự quản ở khu dân cư với trên 27.300 thành viên thực hiện các nội dung: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại rác thải, an ninh trật tự, phát triển kinh tế, thắp sáng đường quê...

Qua đó, các tổ, nhóm tự quản đã xây dựng được quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ tự quản. Hoạt động này ngày càng hiệu quả, sáng tạo, được nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia, trở thành nền nếp, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Còn tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn cũng là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả tổ tự quản, mô hình bảo vệ môi trường. Ông Bàn Quang Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Sơn cho biết, để triển khai hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Đảng bộ thị trấn đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác xây dựng mô hình khu dân cư tự quản gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị trấn.

Theo đó, địa phương đã tập trung xây dựng 21 tổ dân phố thành tổ tự quản, nhóm tự quản bảo vệ môi trường, mỗi tổ 10 thành viên thuộc Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Năm 2023, các tổ tự quản đã thu gom được trên 2 tấn rác thải nhựa, trong đó trên 1,5 tấn rác thải nhựa được tận dụng để bán, gây quỹ được trên 30 triệu đồng. Trên 600kg vỏ thuốc bảo vệ thực vật thu gom tại các xứ đồng để vận chuyển đi tiêu hủy...

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhiều công trình, phần việc của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tạo được sự phối hợp, tham gia chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đảm nhận các tuyến đường hoa; Ðoàn Thanh niên có các mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” ... Ngoài ra, các Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp xây dựng được 2.109 mô hình tự quản, 2.468 nhóm tự quản, thực hiện thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ngay từ hộ gia đình. Từ đó, góp phần xây dựng cộng đồng, khu dân cư, xây dựng cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở tất cả các khu dân cư. Nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã xây dựng tổ tự quản, mô hình bảo vệ môi trường rất hiệu quả. Đến nay, nội dung bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua mô hình tự quản tại các khu dân cư; tổ chức phân loại, thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.

Có thể nói, việc thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường đã mang lại kết quả thiết thực, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, cống rãnh được khơi thông, rác thải được thu gom, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Ðiều này góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vừa hướng người dân tới cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường