Mặt trận

Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

Trung Quân 10/01/2024 09:01

Những năm qua, MTTQ tỉnh Bắc Kạn luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

duoi.jpg
Người dân xã Quân Hà (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) xây dựng đường nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Ngân.

Theo ông Phạm Huy Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các đoàn thể phát huy vai trò tích cực của các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn.

Thêm vào đó, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư đã vận động nhân dân hiến hơn 253.600m đất rừng, đồi, đóng góp ngày công, xây dựng 5 nhà văn hóa, nạo vét đường kênh mương với trên 26.900 ngày công, tu sửa 228km đường liên thôn; đóng góp 3,1 tỷ đồng để làm đường nông thôn, nhà văn hóa... Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn đã duy trì và nhân rộng được 885 mô hình khu dân cư tự quản, nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Hộ an toàn thôn bản bình yên”, mô hình “Con đường hoa”, mô hình “Thắp sáng đường quê”...

Tại huyện Bạch Thông, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã thi công được trên 200 tuyến đường giao thông nông thôn, sửa chữa 7 cầu treo, xây mới 26 công trình thủy lợi, xây mới, sửa chữa, nâng cấp 48 nhà văn hóa xã, thôn. Riêng năm 2022, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tuyên truyền trên 140 buổi cho hơn 8.000 lượt người tham gia, vận động nhân dân hiến gần 22.000m2 đất, tham gia trên 1.500 ngày công, đóng góp tiền mặt thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện...

Bà Hà Thị Thùy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông cho biết, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ huyện Bạch Thông đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động xây dựng NTM, qua đó đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết trong nhân dân, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn Phạm Huy Hoàng cho biết, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy Bắc Kạn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành văn bản phân công các cơ quan, đơn vị tiếp tục giúp đỡ các xã xây dựng NTM trong năm 2023. Tính đến tháng 11/2023, đã có 59 đơn vị tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã khó khăn xây dựng NTM. Các đơn vị đã tổ chức triển khai hỗ trợ xã NTM bằng nhiều việc làm như đóng góp tiền, góp công, vật chất để hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng đường quê, xây cầu dân sinh, hỗ trợ trồng đường hoa...

Những kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tỉnh Bắc Kạn đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 24 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt xã NTM nâng cao, 63 thôn đạt chuẩn NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới