Nửa năm 2023, BSR đạt doanh thu 67.741 tỷ đồng

BSR 03/08/2023 09:00

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của BSR đối diện với nhiều khó khăn thách thức, thị trường xăng dầu có nhiều biến động, không còn thuận lợi như năm 2022.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, xu thế chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh chóng, tình hình địa chính trị ở một số nơi trên thế giới còn phức tạp, nhưng bằng sự quyết tâm vượt khó, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động BSR đã áp dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp như quản trị biến động, tiết giảm chi phí, cân đối tài chính, tối ưu hoá/hợp lý hoá sản xuất, bảo dưỡng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học,... đã giúp BSR có được kết quả SXKD khả quan.

Cụ thể, giải pháp nâng công suất vận hành các phân xưởng công nghệ CDU, KTU, NHT, RFCC… đã giúp công suất của NMLD Dung Quất tăng cao, tăng khối lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước. 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của BSR đạt khoảng 3,546 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt 67.741 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.008 tỷ đồng.

BSR cũng chú trọng việc đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm mà thị trường đang có nhu cầu, có giá trị cao. BSR đã phát triển thêm 6 loại sản phẩm nhiên liệu và 5 loại sản phẩm hoá dầu. Cụ thể, 3 loại nhiên liệu đặc chủng dành cho quốc phòng (Jet A-1K, dầu DO L-62, xăng RON 83); 1 loại dầu T-LCO dùng làm nguyên liệu hóa dầu; 1 chủng loại Mixed C4 làm nguyên liệu hóa dầu/sản xuất xăng Alkylate (đã xuất bán thử nghiệm lô đầu tiên). 5 loại sản phẩm hóa dầu, đó là hạt nhựa PP mới: T3045, T3050, I3085, I3150, BOPP F3030.

BSR đã nỗ lực trong công tác quản trị điều hành, ứng phó linh hoạt, kịp thời với tình hình biến động khó lường của thị trường nhằm tối đa giá trị cho Công ty.
BSR đã nỗ lực trong công tác quản trị điều hành, ứng phó linh hoạt, kịp thời với tình hình biến động khó lường của thị trường nhằm tối đa giá trị cho Công ty.

Mới đây, BSR đã xuất bán thành công 2.000 tấn sản phẩm mới Mixed C4 cho Công ty Marubeni. Đây là sản phẩm chứa 4 loại hợp chất Butene (Iso buten, 1-buten, cis-buten-2, trans-buten-2) dùng cho mục đích sản xuất hóa dầu, hóa chất hoặc sản xuất xăng Alkylate có chất lượng và giá trị cao.

Gần đây nhất, vào lúc 0 giờ 33 phút ngày 27/7/2023, BSR đã đạt dấu mốc 40 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 2/6/2014). Để có được thành tích trong công tác An toàn Sức khỏe Môi trường như trên là sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động khi làm việc tại NMLD Dung Quất.

Với đặc thù của nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu nên NMLD Dung Quất luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Nhận thức rõ điều đó và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Đẩy mạnh việc làm giàu văn hóa quản trị rủi ro, văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể được triển khai trong toàn Công ty trên nền tảng Văn hóa doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” và lan tỏa đến các Nhà thầu; tiếp tục xem xét, cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT; tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV BSR và Nhà thầu làm việc tại Nhà máy; tổ chức khen thưởng, động viên người lao động làm việc an toàn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nửa năm 2023, BSR đạt doanh thu 67.741 tỷ đồng