Mặt trận

Ông Vũ Thanh Vân được tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình

Duy Hưng 14/06/2024 17:41

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới gồm 73 ủy viên. Ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình khóa XVIII được tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2024-2029.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, trong các ngày 13, 14/6, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Về dự đại hội, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có bài phát biểu chỉ đạo (toàn văn bài phát biểu đã được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết).

Nhân dân đồng thuận hiến gần 1 triệu m2 đất xây dựng Nông thôn mới

Thông tin tại đại hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương; phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền; thống nhất, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thái Bình đã triển khai đầy đủ, toàn diện 5 chương trình thống nhất hành động, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Với phương châm lấy sức dân chăm lo cho đời sống của nhân dân, từ năm 2019 đến 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hiến gần 1 triệu m2 đất, gần 800 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới; chủ trì, phối hợp vận động, quyên góp được hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ làm mới và sửa chữa 1.047 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 11 ngàn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; vận động được hàng chục tỷ đồng ủng hộ các tỉnh khác khi bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai bài bản, hợp lòng dân, xây dựng được hàng ngàn mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, gần 3.000 mô hình dòng họ, xứ họ đạo không ma túy, không tội phạm và tệ nạn xã hội; hơn 2.000 tổ tự quản môi trường.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào có đạo, trong đó, trên 2.700 lượt chùa được công nhận “Chùa cảnh 4 gương mẫu”; hàng ngàn lượt xứ, họ đạo được công nhận “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì, tập hợp được hàng chục ngàn lượt ý kiến của nhân dân ở các khu dân cư góp ý với tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chính quyền; tổ chức được 7 hội nghị cấp tỉnh, 66 hội nghị cấp huyện, 1.380 hội nghị cấp xã để người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân. Qua đó kịp thời giải tỏa bức xúc, nâng cao đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, đồng cam, cộng khổ “chiến đấu”, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

z5536866103122_561e664648fa94c7f11ad0d49db69d02.jpg
Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, 5 năm qua, tỉnh Thái Bình đã đạt thêm nhiều thành tựu phát triển KT-XH, trong đó năm 2023 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng gần 7,4%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3 tỷ USD; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%.

Đến hết năm 2025, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà ở dột nát

Đại hội xác định, trong 5 năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thái Bình sẽ tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đẩy mạnh việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy trí tuệ, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, phát huy tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực để tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Làm tốt vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới.

Đại hội đề ra một số mục tiêu chủ yếu, trong đó, hằng năm phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết...

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 1.800 nhà Đại đoàn kết. Đến hết năm 2025, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

z5537705141904_99e29fd9ceb2c0b3c3f121b19d312584.jpg
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 73 cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới; hiệp thương cử 7 người tham gia Ban Thường trực; hiệp thương, tái cử ông Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Vũ Thanh Vân được tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình