Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Anh Vũ 28/10/2023 06:53

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm hỏi, tặng quà đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thế Quảng.

Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), năm 2023, số lượng người có uy tín của tỉnh Ninh Thuận là 124 người. Trong đó, đồng bào Chăm là 35 người, đồng bào Raglai 83 người, đồng bào Churu 1 người...

Những năm qua, đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận đã góp phần quan trọng vào các hoạt động xã hội, tích cực động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đóng vai trò là cầu nối đưa ý kiến của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Thuận có 2 huyện là Ninh Phước và Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới, có 13/31 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 100% số thôn, xã vùng đồng bào DTTS được phủ kín điện lưới quốc gia, trên 90% hộ đồng bào DTTS sử dụng điện thắp sáng, tỷ lệ hộ đồng bào sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 95%. Hiện, cơ bản các thôn, xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đều có đường giao thông đi lại thuận tiện, cơ sở trường học, trạm xá được đầu tư nâng cấp xây mới đáp ứng nhu cầu học tập và khám, chữa bệnh của người dân.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cống hiến của đội ngũ người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong những năm qua, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Ninh Thuận đã thực sự trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc đưa các thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Người có uy tín cũng chính là những hạt nhân tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những thành tựu trong phát triển đất nước để đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp cùng đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Khẳng định mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Ninh Thuận cũng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, phát triển về năng lượng tái tạo, điện gió, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong rằng, trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên trên địa bàn tuyên truyền để những người có uy tín trong đồng bào các DTTS nắm được những tiềm năng, cơ hội để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định, ủng hộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đảm bảo mục tiêu phát triển đúng định hướng, phát triển nhanh, bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành quan tâm có những giải pháp để xây dựng đội ngũ người có uy tín, cung cấp kịp thời thông tin để người có uy tín làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền có những chính sách hỗ trợ để người có uy tín có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan các địa phương để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, trực tiếp chứng kiến những đổi thay của địa phương, đất nước, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số